Sustavi za rad u stvarnom vremenu

Opis predmeta

U predmetu se naglasak stavlja na osmišljavanje programske potpore koja će biti prikladna za uporabu u sustavima za rad u stvarnom vremenu. S tim ciljem se prikazuju odgovarajuće metode i postupci. Zadovoljavanje vremenskih ograničenja u još složenijim, višezadaćnim sustavima je znatno složeniji problem bez opće prihvaćenog rješenja. Problem raspoređivanje zadataka kojim se postižu zadovoljavanja vremenska ograničenja svih zadataka detaljnije je razrađen. Obzirom da raspoređivanje zadataka kao i druga svojstva sustava značajno ovise o korištenom operacijskom sustavu i on je predmet detaljnijeg razmatranja u kontekstu primjene u sustavima za rad u stvarnom vremenu.

Ishodi učenja

 1. navesti potrebna svojstva sustava za rad u stvarnom vremenu
 2. prikazati postupke izgradnje programske komponente prikladne za sustave za rad u stvarnom vremenu
 3. ocijeniti je su li neki sustavi rasporedivi uz zadovoljavanje svih zadanih vremenskih ograničenja
 4. razviti upravljačku komponentu za jednostavnije sustave za rad u stvarnom vremenu
 5. pokazati mogućnosti korištenja POSIX sučelja radi postizanja željenog načina raspoređivanja, sinkronizacije i komunikacije
 6. procijeniti mogućnosti primjene metoda, programa, operacijskih sustava i drugih komponenata u sustavima za rad u stvarnom vremenu

Oblici nastave

Predavanja

Nastava je organizirana kroz dva ciklusa: prvi traje 7 tjedana, a drugi 6 tjedana nastave. Nakon prvog ciklusa piše se međuispit, a nakon drugoga završni ispit u koji ulazi cijelo gradivo. Tjedno opterećnje predavanja je 3 školska sata. U sklopu predavanja obavljati će se i kratke provjere znanja (blicevi).

Samostalni zadaci

U okviru domaćih zadaća studenti trebaju proučiti probleme zadane u objavljenim materijalima (objavljenim i pojašnjenima na prvim predavanjima), te projektirati i ostvariti programsko rješenje. Svako rješenje popratiti kratkom dokumentacijom. Programsko rješenje i dokumentaciju treba pohraniti u informacijski sustav te potom osobno pokazati nastavniku na ocjenu.

Tjedni plan nastave

 1. Oblikovanje sustava za rad u stvanom vremenu
 2. Oblikovanje sustava za rad u stvanom vremenu
 3. Oblikovanje upravljačkog programa
 4. Oblikovanje upravljačkog programa
 5. Periodički i aperiodički zadaci
 6. Periodički i aperiodički zadaci
 7. Raspoređivanje zadataka i analiza raspoređivača
 8. Međuispit
 9. Raspoređivanje zadataka i analiza raspoređivača
 10. Raspoređivanje zadataka i analiza raspoređivača
 11. Raspoređivanje zadataka i analiza raspoređivača
 12. Mogućnosti i problemi sinkronizacijskih i komunikacijskih mehanizama
 13. Mogućnosti i problemi sinkronizacijskih i komunikacijskih mehanizama
 14. Svojstva operacijskih sustava za sustave za rad u stvarnom vremenu
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Izborni predmeti profila (1. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Izborni predmet profila (1. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računarska znanost (profil)
Izborni predmeti profila (1. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)

Literatura

Leonardo Jelenković (2020.), Sustavi za rad u stvarnom vremenu, Online
Jane W. S. Liu (2000.), Real-Time Systems,
Nimal Nissanke (1997.), Realtime Systems,
Krishna (2010.), Real Time Systems, Tata McGraw-Hill Education
Alan Burns, Andrew J. Wellings (2001.), Real-time Systems and Programming Languages, Pearson Education

Za studente

Izvedba

ID 222791
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
15 Auditorne vježbe
5 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan