Informacije na kolegiju objavljuju se na predavanjima i u obavijestima na ovim stranicama. Očekuje se da će studenti pojedinu obavijest vidjeti i primiti na znanje najkasnije 24 sata od objavljivanja. Preporučeno je uključiti primanje obavijesti i izmjena stranica s uputama na mail (opcija Pretplata s lijeve strane niže).


Poštovane studentice i studenti,

  • uvodno predavanje i predavanje o vođenju projekata održana su prije prekida nastave u ožujku
  • na stranicama kolegija ažurirana je snimka za predavanje o lokalnim računalnim mrežama
  • sve teme/predavanja kolegija dostupne su na stranici s materijalima, pri čemu će snimke biti dodatno ažurirane i obogaćene kao što je trenutno snimka za LAN
  • na Moodle stranicama kolegija dostupna su pitanja za većinu tema kolegija i možete im neograničeno pristupati, a ta pitanja bit će uključena u pismeni završni ispit (15 bodova) koji će se održati na FER-u
  • usmeni ispit (35 bodova) i prezentacije projekata (40 bodova) održat će se na FER-u
Autor: Juraj Petrović
Popis obavijesti