Sustavi za mjerenje neelektričkih veličina

Opis predmeta

Tehnologije izrade senzora. Mikroelektromehanički (MEMS) senzori. Nanosenzori. Senzori mehaničkih, toplinskih,magnetskih i svjetlosnih veličina. Mjerenja u analitičkoj kemiji. Apsorpcijska i emisijska spektrofotometrija. Spektrometri masa i NMR. Plinska kromatografija. Biosenzori.

Studijski programi

Poslijediplomski studij

Izvedba

ID 11317
  Zimski semestar
6 ECTS