Sigurnost upravljačkih sustava

Opis predmeta

Od svojih početaka upravljački sustavi bili su izolirani, korišteni u posebnim radnim uvjetima, s posebnim zahtjevima i tijekom dugih vremenskih perioda. Za razliku od informacijskih tehnologija (IT), upravljački sustavi nadziru fizičke sustave i pogreška u njihovom radu može imati katastrofalne posljedice, uključivši i gubitke života. Zbog toga se u njihovom dizajnu vodi puno računa o pouzdanosti i raspoloživosti. Međutim, sve više se u izgradnji upravljačkih komponenti koriste tehnologije iz IT sustava što znači da se uvode nove prijetnje u upravljačke sustave. To stvara probleme inženjerima koji dizajniraju i održavaju upravljačke sustave te menadžmentu koji upravlja proizvodnim pogonima, distribucijskim sustavima i slično jer nisu obučeni za nove, namjerne, prijetnje koje se pojavljuju niti dovoljno dobro poznaju probleme IT-ja s kojima se poslovna okruženja susreću već desetljećima. Cilj ovog predmeta je pružiti studentima specifična znanja iz sigurnosti upravljačkih sustava koristeći, i nadograđujući se, na znanja koja pružaju ostali predmeti specijalističkih studija.

Studijski programi

Izvedba

ID 169186
6 ECTS