Sustavi upravljanja elektromotornim pogonima

Opis predmeta

Dinamički modeli asinkronog i sinkronog motora. Skalarno i vektorsko upravljanje asinkronim motorom. Estimacija varijabli. Vektorsko upravljanje asinkronim motorom bez mehaničkih mjernih članova. Upravljanje sinkronim motorom s permanentnim magnetima, elektronički komutiranim motorom, reluktantnim i koračnim motorom. Noviji pristupi upravljanju izmjeničnim elektromotornim pogonima. Posebne primjene reguliranih elektromotornih pogona. Servosustavi u mehatroničkim sustavima.

Studijski programi

Izvedba

ID 154754
6 ECTS