Konferencija SU2010


Konferencija SU2010

Konferencija Strojno učenje 2010

Zagreb, FER, 3-4. 1. 2011.

http://www.fer.hr/predmet/su/su2010

Konferencija SU2010 je mjesto na kojem studenti izlažu svoje projekte iz predmeta Strojno učenje, uobličene u formu znanstvenog rada. Svrha konferencije jest upoznati studente s temama i problemima iz područja strojnog učenja te motivirati praktičnu primjenu stečenog znanja na rješavanje konkretnih problema.

Strojno učenje (engl. machine learning) područje je računarstva usredotočeno na važan problem kako računalo naučiti da rješava zadatke koje iziskuju neki oblik inteligencije, a koji su teško rješivi tradicionalnim metodama umjetne inteligencije. Metode strojnog učenja danas se primjenjuju u mnogim tehničkim i drugim područjima te imaju ključnu ulogu u razvoju mnogih visokotehnoloških rješenja.

SU2010 cilja doprinijeti razmjeni ideja i iskustava kroz poticanje grupne diskusije, kritičkog osvrta i vrednovanja rezultata rada. SU2010 također nastoji doprinijeti stjecanju iskustava studenata u znanstvenoj komunikaciji kroz prezentaciju rezultata vlastitog rada i recenziranje rezultata tuđeg rada.

U nastojanju da ostvarimo ove ciljeve, a uvažavajući sve veći značaj strojnog učenja u tehničkim i mnogim drugim znanstvenim područjima, konferenciju SU2010 ove smo godine odlučili otvoriti za sve studente FER-a.

Pozivamo zainteresirane studente da prisustvuju konferenciji SU2010 te da u entuzijastičnom ozračju doprinesu razmjeni ideja i iskustava!

 

Zbornik radova  NOVO! 

Zbornik radova konferencije SU2010 dostupan je ovdje.


Tematski okvir

Konferencija obuhvaća sve teme iz područja strojnog učenja s naglaskom na primjenu metoda strojnog učenja na rješavanje konkretnih problema. Teme pokrivene konferencijom pored ostalih uključuju:

 • raspoznavanje slikovnih uzoraka
 • klasifikacija zvučnog signala i notnog zapisa
 • klasifikacija dokumenata
 • primjene u obradi prirodnog jezika i računalnoj lingvistici
 • primjene u obradi govora
 • primjene u bioinformatici
 • primjene u pretraživanju informacija
 • primjene u biometriji i računalnoj sigurnosti
 • vrednovanje i usporedba metoda strojnog učenja
 • primjene regresije za predviđanje ocjena
 • primjene regresije za autonomno upravljanje
 • učenje stroja igranju strategijskih igara
 • primjene u adaptivnim višeagentskim sustavima
 • grupiranje podataka i analiza grupa
 • eksplorativna analiza i vizualizacija podataka
 • tehnike redukcije dimenzionalnosti i izbora značajki

 

Program konferencije

Konferencija se održava u ponedjeljak, 3. siječnja 2011. od 16 do 19 sati u dvorani D1 te u utorak, 4. siječnja 2011. od 14 do 17 sati u dvorani B5.

Raspored izlaganja dostupan je ovdje.

 

Važni datumi

 • 28.10.2010. produženo 4.11.2010. - prijava proširenog sažetka 
 • 17.12.2010. produženo 19.12.2010.  - predaja rada
 • 24.12.2010.  produženo 27.12.2010. - predaja recenzija
 • 3.1.2011. - predaja ispravljene verzije rada
 • 3-4.1.2011. - konferencija

 

 

Upute za autore

Svi će radovi biti recenzirani po principu znanstvene recenzije (engl. peer review). Svaki rad bit će recenziran od najmanje pet anonimnih recenzenata. Pozitivno recenzirani radovi bit će prezentirani na konferenciji i objavljeni na stranici predmeta u obliku zbornika radova.

1. Izrada i predaja proširenog sažetka

Upute za izradu proširenog sažetka dostupne su ovdje. Sažetak pišite u običnoj tekstovnoj datoteci (ne u LaTeX-u). Tekst sažetka trebat će kopirati u formu u sustavu za upravljanje konferencijom.

Sustav za upravljanje konferencijom nalazi se na adresi http://ktlab.fer.hr/ocs .

2. Izrada rada

Rad treba biti u obliku znanstvenog rada opsega najmanje 3, a najviše 6 stranica

Smjernice za pisanje rada dostupne su ovdje. Rad pišite na temelju predanog proširenog sažetka. Dijelove tog sažetka slobodno možete ponovno iskoristiti u svom radu. Dozvoljena su i manja odstupanja od sažetka.

Rad treba biti pisan u LaTeX-u prema predlošku koji je dostupan ovdje.  Sva pitanja u vezi s LaTeX-om slobodno postavite ovdje.

3. Predaja rada

Rad trebati predati preko sustava za upravljanje konferencijom koji je dostupan na adresi http://ktlab.fer.hr/ocs .

Nakon prijavljivanja na sustav, kliknite na "1 Active", a zatim na naslov rada. Rad predajtete u obliku PDF-dokumenta (LaTeX fajlove predat ćete naknadno, zajedno s konačnom verzijom rada nakon što napravite ispravke prema komentarima recenzenata).

Prije predaje rada, molim provjerite da je ispunjeno sljedeće:

 1. Rad je u obliku PDF-dokumenta.
 2. Rad je oblikovan u LaTeX-u u skladu s uputama danima u predlošku.
 3. U radu nisu navedena imena autora niti se na bilo koji drugi način otkriva identitet autora.
 4. Rad ima obilježja samostalnog i originalnog autorskog rada te su autori isključivi nositelji svih imovinsko-pravnih ovlaštenja koja iz rada proizlaze.
 5. Ukoliko rad bude prihvaćen na konferenciju, autori rada ustupaju organizatoru (FER-u) pravo na distribuciju rada, odnosno suglasni su da se rad objavi u zborniku konferencije te na web-stranicama predmeta.

Nakon predaje rada, kliknite opet na naslov rada i zatim na "EDIT METADATA". U polje sa sažetkom izbrišite stari prošireni sažetak te kopirajte tekst novog sažetka (sažetak kako je naveden u radu, s najviše 150 riječi). Ako je potrebno, ažurirajte i ostale metapodatke (uključivo i naslov rada). U polje " Bio statement" (u nedostatku nekog boljeg mjesta) upišite imena i prezimena kolega za koje ne želite da budu recenzenti vašeg rada (iz kojeg god razloga).  Sadržaj tog polja neće biti vidljiv nikome osim organizatorima.

Ako je sve proteklo u redu, zaprimit ćete mail s obaviješću o uspješnoj predaji rada.

4. Ispravljanje i konačna predaja rada

Nakon što sve recenzije vašeg rada budu završene i pregledane, bit će objedinjene i proslijeđene zajedno s odlukom o prihvaćanju/neprihvaćanju rada. Pažljivo pročitajte i razmotrite sve komentare svih recenzenata. Ako je vaš rad prihvaćen, trebate napraviti sljedeće:

 1. Gdje smatrate da je to potrebno, napravite ispravke odnosno nadopune rada. Ne morate uvažiti sve primjedbe recenzenata, a isto tako možete napraviti manje izmjene koje recenzenti nisu tražili.
 2. "Deanonimizirajte" rad. Po želji dodajte zahvalu. Lijep je običaj zahvaliti (ali ne "zahvaliti se"!) anonimnim recenzentima na korisnim komentarima (ako ih takvim smatrate).
 3. Prijavite se na sustav i pod " Upload Author Version" predajte novu (ispravljenu i deanonimiziranu) verziju PDF-a. 
 4. Kliknite na "SUMMARY" i zatim na  "ADD A SUPPLEMENTARY FILE" i predajte zip-arhivu s LaTeX izvornim kodom (za naslov stavite "latex"). Arhiva treba sadržavati sve potrebne datoteke: .tex, .bib i slike, ako ih imate. Tex-datoteku nazovite prema ID-u vašeg rada (npr. "12.tex"). Imena svih datoteka trebaju biti pisana malim slovima i bez dijakritičkih znakova.
 5. Odgovorite nam na poruku s recenzijama: citirajte cijeli tekst poruke te na dnu nadodajte Bilješku o izmjenama. U bilješci pobrojite ukratko i sažeto izmjene koje ste napravili, pozivajući se, gdje je to potrebno, na oznaku recenzenta i redni broj komentara (npr. B-3, E-8). Za jezične ispravke nije potrebno da ih detaljno nabrajate, samo napišite da ste ih uvažili. Ako ste odlučili ne napraviti neku od traženih izmjena/nadopuna, napišite kratko obrazloženje. Bilješka o izmjenama neće biti proslijeđena recenzentima.

5. Priprema izlaganja

Za izlaganje trebate pripremiti prezentaciju (slajdovi u PowerPointu ili slajdovi u PDF-u). Pri pripremi prezentacije imajte na umu sljedeće:

 • Za prezentaciju imate ukupno 15 minuta. Od toga je 10-12 minuta predviđeno za prezentaciju, a 3-5 minuta za diskusiju. Premašite li 15 minuta, voditelj sekcije će vas prekinuti. Zbog toga ne pretjerujte s brojem slajdova i svakako isprobajte svoj nastup.
 • Voditelj sekcije tijekom izlaganja upozoravat će vas na vrijeme koje još imate na raspolaganju.
 • Na naslovni slajd obavezno napišite: imena svih autora, naziv konferencije, datum i mjesto održavanja. Po želji možete dodati logotip Sveučilišta i Fakulteta.
 • Obavezno na svakom slajdu navedite redni broj.
 • Obavezno završite zaključkom.
 • Pridržavajte se uobičajenih uputa koje se odnose na čitljivost slajdova (veličina slova, boja slova, boja pozadine).
 • Nije predviđeno da tijekom izlaganja uživo demonstrirate rad programa niti da se spajate na Internet. Umjesto toga možete pripremiti odgovarajuće screenshotove.
 • Imate li nešto što možete demonstrirati, pripremite to na svom računalu. Predviđeno je da se demonstracije programa odvijaju tijekom 20-minutne pauze.
 • Ako rad ima više autora, prezentaciju može održati samo jedan od autora ili se mogu izmjenjivati više autora.
 • Na raspolaganju će vam biti mikrofon i laserski pokazivač.

 

Upute za recenzente

Radovi za konferenciju SU2010 ocjenjuju se po načelima recenzije znanstvenog rada (engl. peer review). Recenzije su dvostruko anonimne. Svaki rad recenzirat će najmanje pet recenzenata, a svaki recenzent recenzirat će najmanje dva rada.

Upute za recenziju dostupne su ovdjePažljivo proučite upute.

Recenzije se obavljaju pomoću sustava za upravljanje konferencijom. Postupak je sljedeći:

 1. Mailom ćete dobiti zamolbu za recenziranjem radova.
 2. Prihvat recenzije: prijavite se na sustav za upravljanjem konferencijom, kliknite na "Reviewer". Zatim kliknite na naslov rada i pregledajte rad. Osim ako imate vrlo opravdan razlog da odbijete recenziju, odaberite "Will do the review". To ponovite i za drugi rad koji Vam je dodijeljen na recenziju.
 3. Pomno proučite upute za recenziju.
 4. Pomno pročitajte radove koje ste dobili na recenziju. Ako je potrebno, pročitajte ih više puta.
 5. Napišite svoje recenzije (pripremite ih off-line).
 6. Prijavite se na sustav i unesite svoje recenzije u recenzentske obrasce.

Od Vas se očekuje da recenzije napravite maksimalno objektivno, odgovorno i pedantno.

 


Repozitorij