Obavijesti

Objavljeni su bodovi i ocjene sa jesenskog ispitnog roka. Za uvide se javite mailom do kraja tjedna.

Autor: Lenka Mihoković

Ispit na jesenskom ispitnom roku se piše u dvorani A201.

Autor: Lenka Mihoković