Stohastički procesi

Ishodi učenja

 1. Shvatiti temeljne zakonitosti stohastičih procesa.
 2. Naučiti razlikovati stohastičke procese prema njihovim svojstvima
 3. Razumjeti svojstvo odsustva pamćenja u različitim primjerima
 4. Interpretirati ponašanje procesa u skladu s teorijskim zakonima.
 5. Određivati vjerojatnosti istaknutih događaja vezanih uz stohastičke procese.
 6. Naučiti modelirati jednostavnije probleme koristeći stohastičke tehnike
 7. Primjeniti stohastičke tehnike u analizi različitih sustava.

Oblici nastave

Predavanja

Mješovito e-učenje

Samostalni zadaci

Tjedni plan nastave

 1. Uvjetovanje pomoću slučajnih varijabli. Uvjetovanje pomoću sigma polja. Uvjetno očekivanje i uvjetne razdiobe.
 2. Zbroj nezavisnih slučajnih varijabli. Zaustavna vremena i Waldovi identiteti. Funkcije izvodnice.
 3. Slučajne šetnje. Vjerojatnosti propasti. Povratni događaji.
 4. Definicije i primjeri. Konstrukcija Markovskih lanaca. Prijelezne vjerojatnosti i Chapman-Kolmogorovljeve jednadžbe. Vremena zaustavljanja iu jako Markovsko svojstvo. Apsorbirajuća stanja. Prolazna i povratna stanja. Procesi grananja.
 5. Granični teoremi i stacionarne razdiobe. Klasifikacija stanja. Ergodski teoremi. Konačno-dimenzionalne razdiobe procesa. Momenti. Korelacijske i kovarijacijske funkcije. Klasifikacija procesa. Markovski. homogeni markovski. jako i slabo stacionarni. procesi s nezavisnim prirastima. Matrice prijelaza i matrice gustoća prijelaza. CVhapman-Kolmogorovljeve jednadžbe za markovske procese.
 6. Homogenost Poissonovog procesa. Odsustvo pamćenja.
 7. Poissonovi procesi. uniformna. eksponencijalna i binomna razdioba. Nehomogeni Poissonovi procesi. Miješani i sastavljeni Poissonovi procesi. Poissonovi dolasci.
 8. Međuispit.
 9. Osnovni pojmovi i primjeri. Prijelazne vjerojatnosti. Procesi rađanja i umiranja. Kolmogorovljeve diferencijalne jednadžbe. Vjerojatnosti stacionarnih stanja. Ergodski teoremi.
 10. Funkcije obnavljanja. Preostali život. trenutni život i ukupan život procesa. Jaki zakon velikih brojeva. Vremena povrata. Obnavljajući procesi sa završetkom. Stacionani obnavljajući procesi. Alternirajući obnavljajući procesi.
 11. Osnovni pojmovi. Erlangov model. M/M/1 i M/M/c repovi.
 12. Sustavi s gubitcima. M/M sustavi. Sustavi s čekanjem. M/G i G/M modeli. Mreže sustava repova.
 13. Uvod. Svojstva Brownovog gibanja. Višedimenzionalne i uvjetne razdiobe. Vremena prvih prolaza.
 14. Transformacije Brownovog gibanja. Brownovo gibanje s posmakom. Bijeli šum. Difuzijski procesi.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Sveučilišni diplomski
Automatika (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (2. semestar)
Bežične komunikacijske tehnologije (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (2. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (2. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (2. semestar)
Elektronika (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (2. semestar)
Elektrotehnički sustavi i tehnologija (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (2. semestar)
Obradba informacija (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (2. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (2. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (2. semestar)
Računarska znanost (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (2. semestar)
Telekomunikacije i informatika (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (2. semestar)

Literatura

(.), Neven Elezović, Stohastički procesi,

Predavanja

Izvedba

ID 183365
  Ljetni semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R3 E-učenje
60 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe