Specijalni sustavi zaštite

Opis predmeta

Numerički algoritmi djelovanja zaštitnih uređaja. Inteligentni elektronički uređaji zaštite i lokalnog vođenja u visokonaponskim i srednjenaponskim poljima. Razmjena podataka između pojedinih inteligentnih elektroničkih uređaja. Komunikacijski standardi (IEC 61850, IEC 60870-5, UCA2, Modbus, Lon, Courier, OPC server). Integrirani i koordinirani sustavi zaštite i vođenja elektroenergetskog postrojenja. Revitalizacija sekundarnog sustava u elektroenergetskim postrojenjima. Sheme povezivanja numeričkih distantnih i diferencijalnih releja. Sinkronizirano uzimanje uzoraka struja i napona. Specifična rješenja sustava zaštite i lokalne automatizacije. Daljinski upravljana rastavna sklopka. Daljinski upravljani prekidač. Zaštita transformatora s uzdužnom i poprečnom regulacijom. Sistemske zaštite, rasprostranjeni sustavi za nadzor i zaštitu (WAM, WAP). Nadgledanje i zaštita komponenti postrojenja (on-line monitoring).

Opće kompetencije

Studenti se upoznavaju s problematikom specijalnih zaštitnih shema u elektroenergetskom sustavu. Razmatraju se bitni tehnički zahtjevi, tipske konfiguracije i rješenja.

Ishodi učenja

 1. odabrati i podesiti relejnu zaštitu srednjenaponskih motora,
 2. odabrati vrstu uzemljenja i zaštitu neutralne točke mreže,
 3. odabrati relejnu zaštitu vjetroagregata,
 4. odabrati zaštitu srednjenaponske mreže s vjetroagregatom,
 5. odabrati spoj i zaštitu transformatora svakog vjetroagregata spojenog na SN mrežu,
 6. analizirati algoritme numeričkih releja,
 7. odabrati sistemske zaštite i sustave za monitoring,
 8. odabrati zaštitu transformatora s uzdužnom i poprečnom regulacijom.

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja će se održavati 2 sata tjedno uz korištenje PowerPoint prezentacija i grafoskopa.

Laboratorijske vježbe

Laboratorijske vježbe održat će se i jednom ciklusu u Laboratoriju za relejnu zaštitu.

Seminari

Tijekom semestra studenti će izraditi jedan seminarski rad.

Stručni posjeti

Tijekom semestra održat će se dva stručna posjeta elektroenergetskim postrojenjima.

Način ocjenjivanja

   
Odlukom Fakultetskoga vijeća, u akademskoj godini 2019./2020. međuispiti su ukinuti, a bodovi pridijeljeni toj komponenti prebacuju se u završni ispit, osim u slučaju kad su nositelji drugačije preraspodijelili bodove i komponente provjere. Obavijest o načinu ocjenjivanja potražite među obavijestima vezanim uz svaki predmet.
   
Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 10 % 0 % 10 %
Seminar/Projekt 0 % 40 % 0 % 40 %
Međuispit: Pismeni 0 % 15 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 35 %
Ispit: Pismeni 0 % 35 %
Ispit: Usmeni 15 %

Tjedni plan nastave

 1. Numerički algoritmi djelovanja zaštitnih uređaja.
 2. Uzimanje uzoraka i A/D pretvorba.
 3. Inteligentni elektronički uređaji zaštite i lokalnog vođenja u visokonaponskim i srednjenaponskim poljima.
 4. Razmjena podataka između pojedinih inteligentnih elektroničkih uređaja.
 5. Komunikacijski standardi (IEC 61850, IEC 60870-5, UCA2, Modbus, Lon, Courier, OPC server).
 6. Integrirani i koordinirani sustavi zaštite i vođenja elektroenergetskog postrojenja.
 7. Revitalizacija sekundarnog sustava u elektroenergetskim postrojenjima.
 8. Zaštita složenih prijenosnih mreža.
 9. Sheme povezivanja numeričkih distantnih i diferencijalnih releja. Sinkronizirano uzimanje uzoraka struja i napona.
 10. Specifična rješenja sustava zaštite i lokalne automatizacije. Relejna zaštita vjetroagregata, Zaštita srednjenaponske mreže s vjetroagregatom.
 11. Daljinski upravljana rastavna sklopka. Daljinski upravljani prekidač.
 12. Zaštita transformatora s uzdužnom i poprečnom regulacijom.
 13. Sistemske zaštite, podfrekvancijska zaštita. Naponski slom.
 14. Rasprostranjeni sustavi za nadzor i zaštitu (WAM, WAP, WAMPAC).
 15. Nadgledanje i zaštita komponenti postrojenja (on-line monitoring).

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Elektroenergetika (profil)
Predmeti specijalizacije profila (2. semestar)

Za upis predmeta treba položiti predmete

Literatura

Electricity Training Association (1995.), Power system protection; Digital protection and signalling, Electricity Association Services Ltd., London
Walter A. Elmore (2003.), Protective relaying theory and application, Marcel Dekker Inc.
P. Rush (2002.), Network Protection and Automation Guide, Alstom T&D, Levallois-Perret, France

Laboratorijske vježbe

Izvedba

ID 86527
  Ljetni semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan