Specijalni sustavi zaštite

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2022./2023.

Opis predmeta

Numerički algoritmi djelovanja zaštitnih uređaja. Inteligentni elektronički uređaji zaštite i lokalnog vođenja u visokonaponskim i srednjenaponskim poljima. Razmjena podataka između pojedinih inteligentnih elektroničkih uređaja. Komunikacijski standardi (IEC 61850, IEC 60870-5, UCA2, Modbus, Lon, Courier, OPC server). Integrirani i koordinirani sustavi zaštite i vođenja elektroenergetskog postrojenja. Revitalizacija sekundarnog sustava u elektroenergetskim postrojenjima. Sheme povezivanja numeričkih distantnih i diferencijalnih releja. Sinkronizirano uzimanje uzoraka struja i napona. Specifična rješenja sustava zaštite i lokalne automatizacije. Daljinski upravljana rastavna sklopka. Daljinski upravljani prekidač. Zaštita transformatora s uzdužnom i poprečnom regulacijom. Sistemske zaštite, rasprostranjeni sustavi za nadzor i zaštitu (WAM, WAP). Nadgledanje i zaštita komponenti postrojenja (on-line monitoring).

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
[FER2-HR] Elektroenergetika - profil
Predmeti specijalizacije profila (2. semestar)

Opće kompetencije

Studenti se upoznavaju s problematikom specijalnih zaštitnih shema u elektroenergetskom sustavu. Razmatraju se bitni tehnički zahtjevi, tipske konfiguracije i rješenja.

Ishodi učenja

 1. odabrati i podesiti relejnu zaštitu srednjenaponskih motora,
 2. odabrati vrstu uzemljenja i zaštitu neutralne točke mreže,
 3. odabrati relejnu zaštitu vjetroagregata,
 4. odabrati zaštitu srednjenaponske mreže s vjetroagregatom,
 5. odabrati spoj i zaštitu transformatora svakog vjetroagregata spojenog na SN mrežu,
 6. analizirati algoritme numeričkih releja,
 7. odabrati sistemske zaštite i sustave za monitoring,
 8. odabrati zaštitu transformatora s uzdužnom i poprečnom regulacijom.

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja će se održavati 2 sata tjedno uz korištenje PowerPoint prezentacija i grafoskopa.

Laboratorijske vježbe

Laboratorijske vježbe održat će se i jednom ciklusu u Laboratoriju za relejnu zaštitu.

Seminari

Tijekom semestra studenti će izraditi jedan seminarski rad.

Stručni posjeti

Tijekom semestra održat će se dva stručna posjeta elektroenergetskim postrojenjima.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 10 % 0 % 10 %
Seminar/Projekt 0 % 40 % 0 % 40 %
Međuispit: Pismeni 0 % 15 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 35 %
Ispit: Pismeni 0 % 35 %
Ispit: Usmeni 15 %

Tjedni plan nastave

 1. Numerički algoritmi djelovanja zaštitnih uređaja.
 2. Uzimanje uzoraka i A/D pretvorba.
 3. Inteligentni elektronički uređaji zaštite i lokalnog vođenja u visokonaponskim i srednjenaponskim poljima.
 4. Razmjena podataka između pojedinih inteligentnih elektroničkih uređaja.
 5. Komunikacijski standardi (IEC 61850, IEC 60870-5, UCA2, Modbus, Lon, Courier, OPC server).
 6. Integrirani i koordinirani sustavi zaštite i vođenja elektroenergetskog postrojenja.
 7. Revitalizacija sekundarnog sustava u elektroenergetskim postrojenjima.
 8. Zaštita složenih prijenosnih mreža.
 9. Sheme povezivanja numeričkih distantnih i diferencijalnih releja. Sinkronizirano uzimanje uzoraka struja i napona.
 10. Specifična rješenja sustava zaštite i lokalne automatizacije. Relejna zaštita vjetroagregata, Zaštita srednjenaponske mreže s vjetroagregatom.
 11. Daljinski upravljana rastavna sklopka. Daljinski upravljani prekidač.
 12. Zaštita transformatora s uzdužnom i poprečnom regulacijom.
 13. Sistemske zaštite, podfrekvancijska zaštita. Naponski slom.
 14. Rasprostranjeni sustavi za nadzor i zaštitu (WAM, WAP, WAMPAC).
 15. Nadgledanje i zaštita komponenti postrojenja (on-line monitoring).

Literatura

Electricity Training Association (1995.), Power system protection; Digital protection and signalling, Electricity Association Services Ltd., London
Walter A. Elmore (2003.), Protective relaying theory and application, Marcel Dekker Inc.
P. Rush (2002.), Network Protection and Automation Guide, Alstom T&D, Levallois-Perret, France

Za studente

Izvedba

ID 86527
  Ljetni semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan