NASTAVNICI

Nositelj predmeta       prof.dr.sc. Vedran Bilas, ured D-111, ZESOI

                                        izv.prof.dr.sc. Darko Vasić, ured D-143, ZESOI


LITERATURA

Preporučena literatura

K. Etschberger (2001), Controller Area Network (CAN) Basics, Protocols, Chips, Applications, Hanser-

Verlag

H. Karl, A. Willig (2007), Protocols and Archictectures for Wireless Sensor Networks, Wiley

W. Dargie, C. Poellabauer (2010). Fundamentals of Wireless Sensor Networks: Theory and Practice, Wiley


PROVJERE ZNANJA I OCJENJIVANJE

Aktivnosti na predmetu

Predavanja - Redoviti termin nastave prema satnici, 2 sata tjedno.

Seminar/Projekt- Grupni rad studenata, pisano izvješće i prezentacija, predaja prema definiranom rasporedu. 

Međuispit - Pismeni oblik, teorijska pitanja i zadaci.

Završni ispit - Pismeni i usmeni oblik, teorijska pitanja i zadaci.

Ispit - Pismeni i usmeni oblik, teorijska pitanja i zadaci.

 

Provjere znanja

Kontinuirane provjere

Provjera

Prag

Udio u ocjeni

Seminar / Projekt 50% 45%
Međuispit, pismeni 50% 20%
Završni ispit, pismeni - -
Završni ispit, usmeni   35%

Ispitni rok

Provjera

Prag

Udio u ocjeni

Seminar / Projekt 50% 45%
Ispit, pismeni 50% 20%
Ispit, usmeni   35%

 

Uvjeti pristupanja završnom ispitu i ispitnom roku

 • Predan Seminar/Projekt prema kalendaru nastave.
Ocjenjivanje
Ocjene

Prag

Dovoljan (2) 50%
Dobar (3) 60%
Vrlo dobar (4) 75%
Izvrstan (5) 90%
 
 
NAPOMENA: Primjedbe i žalbe studenata na ocjenjivanje pojedinih provjera i/ili izvršenje obveza na predmetu razmatrat će se u roku predviđenom u obavijestima na stranici predmeta, odnosno najkasnije unutar tjedan dana od objave bodova ako u obavijesti nije predviđen rok.
Naknadne žalbe se NEĆE razmatrati.

PREDVIDIVI RASPORED

Predviđene nastavne cjeline

 • Uvod, umreženi ugradbeni senzori, senorizacija.
 • Koncept inteligentnog senzora, MEMS tehnologija.
 • IEEE 1451 norma za inteligentne senzore.
 • Serijski protokoli u industriji, HART.
 • CAN protokol.
 • Bežične mreže osjetila, pregled, arhitektura čvora.
 • Dizajn baterijski napajanog elektroničkog sustava.
 • Bežične mreže osjetila, arhitektura mreže.
 • Bežične mreže osjetila, upravljanje potrošnjom.
 • Bežične mreže osjetila, MAC protokoli.
 • Bežične mreže osjetila, iskorištenje energije iz okoline.
 • RFID tehnologije i sustavi.

Izrada seminara

Opće informacije:

Seminarski rad na predmetu Sustavi s umreženim senzorima studenti izrađuju u paru.

Cilj seminarskog rada je analiza stanja tehnike iz područja umreženih senzora.

Teme seminarskih radova i usmjerujuću literaturu predlažu nastavnici, a studenti temu odabiru putem foruma na ovoj stranici (post s imenima i prezimenima).

 

Rezultat seminarskog rada:

(1) izvještaj od 3 stranice prema predlošku IEEE i

(2) prezentacija prilagođena trajanju od 10 minuta.

Studenti radove prezentiraju na nastavi čime cijelu grupu upoznaju s rezultatima i stečenim znanjem.

 

Rokovi za izradu i predaju definirani su kalendarom nastave na stranici O predmetu. 

Ispunjenje obveza na izradi seminarskog rada u propisanim rokovima je uvjet za pristupanje završnom ispitu / ispitu.

Tjedan

Datum

Predavanje / Seminar

1

05.10.

P1

2

12.10.

P2

3

19.10.

P3

4

26.10.

P4

5

02.11.

P5

6

09.11.

P6

7

16.11.

P7

S1 Pripremna radionica

8

07.12.

S2 Formiranje grupe, odabir teme

9

14.12.

S3 Izrada – OBVEZNE konzultacije

10

21.12.

S4 Izrada – OBVEZNE konzultacije

11

04.01.

S5 Izrada

12

11.01.

S6 Izrada / Predaja

13

18.01.

S7 Prezentacije


Obavijesti

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Forum

Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.

Repozitorij