Slijepo razdvajanje signala i analiza nezavisnih komponenata

Opis predmeta

Matematičke osnove: slučajni procesi, gradijenti i optimizacija, teorija informacija. Slijepo razdvajanje signala analizom principijelnih (PCA) i nezavisnih komponenata (ICA): uvjeti za egzistenciju rješenja. Informacijsko-teorijski pristup ICA. Ekvivalencija među pristupima ICA temeljenih na minimumu međusobne informacije, maksimumu negentropije. Jednokanalna i višekanalna slijepa dekonvolucija u vremenskom i frekvencijskom području

Studijski programi

Poslijediplomski studij

Izvedba

ID 11512
  Ljetni semestar
6 ECTS