Najbolji studenti na predmetu po akademskim godinama

Na ovoj stranici nalazi se popis 5% najboljih studenata u svakoj generaciji na predmetu Sigurnost računalnih sustava. Pri tome su isključivo navedeni studenti koji su dali privolu da se njihovo ime i prezime objavi.

Način kako se odabire 5% najboljih studenata je sljedeći:

  1. Studenti se poredaju po opadajućem broju bodova.
  2. Utvrdi se koliko studenata čini 5% generacije. (primjerice, neka taj broj ispadne 17.5)
  3. Gleda se broj bodova zadnjeg studenta (zadnji student može biti 17. ili 18., ovisno o zaokruživanju)
  4. Kao granica odabire se onaj broj koji je bliži broju koji čini 5% generacije (primjerice, ako bi 18. student povukao i 19., onda se kao granica stavlja 17. student)
  5. Svi studenti koji su odsječeni u koraku 4 se stavljaju u kategoriju "počasno spominjanje".

Imena su u nastavku poredana po abecednom redu, a ne po ostvarnom uspjehu!

Akademska godina 2021/2022

Barišić, Danijel
Bilić, Ante
Bošnjak, Katarina
Božić, Matej
Bukač, Ivan
Carin Balić, Max
Grgurić-Mileusnić, Lovro
Grujić-Ostojić, Petra-Dunja
Grzunov, Matej
Hrvoić, Petar
Jambrošić, Gabrijel
Jurišić, Renato
Kalinovčić, Lovro
Knežević, Lucija
Mindek, Franjo
Pavković, Tomislav
Srzić, Josip
Sušac, Petar
Šlezak, Jakov

U ovoj akademskoj godini nije bilo počasnog spominjanja.

Akademska godina 2020/2021

Aradski, Igor
Bakšić, Mihaela
Batagelj, Frane
Bolšec, Siniša
Borotić, Gordana
Cafuk, Borna
Đuras, Eduard
Grbeša, Tomislav
Hrabar, Fran
Hrvatić, Josip
Kešćec, Nikola
Klabučar, Ivan
Martinović, Ivan
Matić, Domagoj
Roček, Jan
Smoljan, Dorian
Staver, Mauro
Škrabić, Matej
Škrgat, Andi

Počasno spominjanje

Čutura, Fran
Horvat, Dora
Hren, Miho

Ištuk, Iva
Jagodić, Eva
Jurinec, Fran
Lendvaj, Vilim
Moslavac, Mirta
Srdarev, Luka
Tutić, Marko
Vucić, Josip
Zavada, Josip