Laboratorijske vježbe

Uz gradivo predmeta Slučajni procesi u sustavima tematski su vezane 4 laboratorijske vježbe koje se održavaju u sklopu predmeta Laboratorij iz obrade informacija 1, Laboratorij elektroničkog i računalnog inženjerstva 1 i Laboratorij radokomunikacijskih tehnologija 1.

 

Teme vježbi

Teme četiri laboratorijske vježbe vezane uz Slučajne procese u sustavima su:

  1. Generiranje slučajnih brojeva (LCG), generiranje slučajnih procesa, uzoračka srednja vrijednost, devijacija te autokorelacijska i kroskorelacijska funkcija
  2. Spektralna gustoća snage slučajnog procesa i primjena na klasifikaciju samoglasnika
  3. Optimalni filtri (prilagođeni i Wienerov filtar)
  4. Skalarna kvantizacija, kompander i konstrukcija Lloyd-Maxovog kvantizatora

 

Bodovanje

Vježbe se boduju u okviru laboratorija profila.

Svaka od četiri vježbe nosi 25 bodova što daje ukupnih 100 bodova.

Uvjet za polaganje laboratorijskih vježbi iz SPUS-a jest ostvarenih najmanje 50% bodova iz svake pojedine vježbe.

Bodovi koje steknete izradom sve četiri vježbe će se linearno skalirati i pribrojiti bodovima na odgovarajućem laboratoriju profila tako da 100 bodova postane broj bodova pridijeljen vježbama iz SPUS-a.

Nadoknada

U slučaju opravdanog propuštanja pojedine vježbe student mora samostalno izraditi vježbu i pripremiti izvještaj u pisanom obliku. Izvještaji se izrađuju i predaju u dogovoru s predmetnim nastavnikom, a prilikom predaje potrebno ih je i obraniti.

 


Materijali za laboratorijske vježbe