O ispitima

Na predmetu Slučajni procesi u sustavima postoje pismeni i usmeni ispiti, pri čemu se usmeni ispiti održavaju isključivo na ispitnim rokovima.

Pismeni ispiti

Na predmetu postoje tri vrste pismenih ispita:

 1. Međuispit se održava na kraju prvog ciklusa nastave i obuhvaća gradivo predavano tijekom prvog ciklusa.
 2. Završni ispit se piše na kraju drugog ciklusa nastave i obuhvaća cjelokupno gradivo predmeta s naglaskom na gradivo drugog ciklusa.
 3. Ispitni rok se održava u unaprijed oglašenim terminima i obuhvaća cjelokupno gradivo predmeta.

Za sve pismene ispite trajanje je 150 minuta (2.5 sata) i prag za prolaz je postavljen na pola bodova, osim ako u obavijesti o održavanju ispita nije navedeno drugačije.

Broj bodova za pojedini ispit je naveden na podstranici Ocjenjivanje.

Molimo vas da se na pismenim ispitima pridržavate dolje navedenih pravila i uputa. Kršenje pravila ispita i korištenje nedopuštenih sredstva tijekom ispita može za posljedicu imati udaljavanje s ispita i prijavu povjerenstvu za stegovnu odgovornost.

Pribor za pisanje ispita

Na pismenim ispitima iz Slučajnih procesa u sustavima dozvoljeno je imati:

 1. Pribor za pisanje.
 2. Prazne papire za rješavanje formata A4.

  Molimo vas da na ispit donesete dovoljno praznog papira za rješavanje zadataka. Košuljice za vaša rješenja su formata A4 pa donesite isključivo ili A4 papir ili presavinuti A3 arak.

 3. Kalkulator bez bilješki vezanih uz predmet.

  Za rješavanje ispita vam je dovoljan kalkulator koji ima korjenovanje, trigonometrijske i eksponencijalne funkcije te logaritmiranje.

 4. Službeni pregled formula.

  Službeni pregled formula možete naći u repozitoriju na dnu ove stranice. Molimo vas da službeni pregled formula ispisujte na A4 papiru bez smanjivanja, uvećavanja ili bilo koje druge promjene.

 5. Sat.

  Napominjemo da MOBITEL NIJE SAT! Ako ste mobitel ponijeli na ispit molimo da ga isključite i zajedno s ostalim elektroničkim napravama, osim kalkulatora i sata, SPREMITE u torbu i torbu ZATVORITE do kraja.

Upute za pisanje ispita

Molimo vas da se pridržavate sljedećega tijekom ispita:

 1. Pišite čitko.

  Rješenja koja ne možemo pročitati ne možemo ni bodovati.

 2. Napišite ime i prezime te JMBAG na svaki papir.

  Preporučamo vam da prije početka ispita na vaše prazne papire za rješavanje ispita uredno upišite svoje ime i prezime te JMBAG u gornji desni kut (tako označene papire i dalje smatramo praznima).

 3. Istaknite početak svakog zadatka.

  Ako je moguće svaki zadatak rješavajte na zasebnom listu papira, a u protivnom početak svakog novog zadatka jasno istaknite, npr. zaokružite, podcrtajte ili napišete drugom bojom. Ako ste zadatak rješavali na više listova oznaku zadatka upišite na svaki list na vidljivom mjestu.

 4. Istaknite konačna rješenja svakog zadatka.

  Sva konačna rješenja koja se traže jasno istaknite, npr. zaokružite ih, podcrtajte ih ili ih napišite drugom bojom.

 5. Papire redom složite u košuljicu.

  Prije predaje ispita papire koje ste koristili za rješavanje redom složite u košuljicu. Ako imate dovoljno vremena do završetka ispita molim vas da predane papire i numerirate tako da na dnu stranice 3 od 7 napišete 3/7.

 6. Zadovoljite svoje fiziološke potrebe prije ispita.

  Tijekom ispita nije dopušteno napuštanje prostorije sve do trenutka predaje ispita. Stoga vas molimo da potrebu za WC-om, hranom i pićem zadovoljite prije pristupanja ispitu.

 7. Ako želite nešto pitati podignite ruku u zrak.

  Pitanja postavljate na način da podignete ruku u zrak. Samo ako vas čuvar u prostoriji ne uoči jasno izgovorite "Imam pitanje.". Pitanja na koja možete dobiti odgovore odnose se na tekst ispita i ono što se u njemu traži. Ne možete dobiti odgovore o točnosti vašeg rješenja ili o postupcima rješavanja koje ste napisali. Ako čuvari u prostoriji nisu na predmetu tada će tijekom pisanja ispita vašu dvoranu nekoliko puta posjetiti dežurni nastavnik (šetač) pa vas molimo da pitanja postavljate tada.

Usmeni ispiti

Usmeni ispiti održavaju se nakon uvida u rezultate pismenog ispita na ispitnom roku.

Usmeni ispit provode isključivo nositelji premeta i nastavnici s povjerom predavanja.

Studenti su u pravilu nasumično raspoređeni po ispitivačima. Iznimno u slučaju da ima više termina usmenih ispita i više studenata može biti otvorena i burza grupa.

Iako detalji ispita ovise o ispitivaču u pravilu na usmenom ispitu ćete nasumce izabrati oko tri pitanja te ćete zatim imati na raspolaganju kratko vrijeme za pripremu skice odgovora. Tijekom pripreme skice odgovora smijete koristit samo papir i olovku. Po završetku pripreme usmeno odgovarate na postavljena pitanja.


Pregled formula iz Slučajnih procesa u sustavima

Pismeni ispiti