Domaće zadaće

 

Zadaje se 10 tjednih domaćih zadaća od kojih svaka nosi 1 bod, dakle domaće zadaće vam donose ukupno 10 bodova.

Domaće zadaće uvjet su za uspješno polaganje predmeta (potrebno je skupiti minimalno 5 od 10 bodova). 

Za domaće zadaće nije predviđena mogućnost nadoknade ili odrade.

Domaće zadaće su u obliku kratkih testova na Moodle-u, a održavaju se u terminu auditornih vježbi, osim ako nije drugačije najavljeno. Sadrže nekoliko teorijskih i praktičnih zadataka koji vas pripremaju za međuispit, završni ispit i ispitni rok.