Spremnici energije

Opis predmeta

This course is held exclusively in English, those who wish to take a course in Croatian should not choose this elective course! Vrste spremnika energije i njihova primjena u elektroenergetskim sustavima. Uloga energetskih spremnika u distribucijskim i prijenosnim mrežama. Pomoćne usluge koje mogu pružati spremnici energije. Pogon spremnika energije s obzirom na vlasništvo: privatni investitor ili operator sustava. Investicije u spremnike energije i regulativni okviri.

Ishodi učenja

 1. Opisati i objasniti tehnologije spremanja energije u elektroenergetskom sustavu
 2. Zaključiti koja je tehologija spremanja energije prikladna za pojedine namjene
 3. Analizirati mogućnosti primjene tehnologija spremanja energije u transportu
 4. Analizirati ulogu spreminka energije u mikromrežama
 5. Planirati rješenje razvoja distribucijske mreže sa spremnicima energije
 6. Procijeniti prednosti i nedostatke pojedinih tehnologija spremanja energije u prijenosnoj mreži
 7. Analizirati ulogu spremnika energije u tržišnom okruženju
 8. Izračunati ekonomsku isplativost ulaganja u spremnike energije u elektroenergetskom sustavu

Oblici nastave

Predavanja

PPT slajdovi

Provjere znanja

Međuispit, seminar i završni ispit koji se sastoji od pisanog i usmenog dijela

Auditorne vježbe

Primjeri su integrirani u predavanja

Laboratorijske vježbe

Dvoje vježbe

Konzultacije

Prema potrebama

Seminari

Samostalni rad studenata

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 15 % 0 % 15 %
Seminar/Projekt 0 % 25 % 0 % 25 %
Međuispit: Pismeni 0 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 20 %
Završni ispit: Usmeni 20 %
Ispit: Pismeni 0 % 40 %
Ispit: Usmeni 20 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u spremnike energije
 2. Reverzibilne hidroelektrane
 3. Komprimirani zrak
 4. Baterijski spremnici
 5. Zamašnjaci
 6. Ultrakondenzatori
 7. Vodik i gorivne ćelije
 8. Električna vozila kao spremnici energije
 9. Spremnici energije u mikromrežama
 10. Spremnici energije u distribucijskim mrežama
 11. Spremnici energije u prijenosnim mrežama
 12. Spremnici energije u tržišnom okruženju
 13. Sposobnost spremnika energije za pružanje pomoćnih usluga
 14. Spremnici energije kao imovina operatora sustava
 15. Ekonomska ocjena investicija u spremnike energije

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
[FER2-HR] Elektroenergetika - profil
Predmeti specijalizacije profila (2. semestar)
[FER2-HR] Elektrotehnički sustavi i tehnologija - profil
Predmeti specijalizacije profila (2. semestar)

Literatura

Robert Huggins (2010.), Energy Storage, Springer
Ahmed Faheem Zobaa (2013.), Energy Storage - Technlogies and Applications, InTech
David Linden, Thomas B. Reddy (1995.), Handbook of Batteries, McGraw-Hill

Predavanja

Auditorne vježbe

Za studente

Izvedba

ID 222175
  Ljetni semestar
4 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
15 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

91 izvrstan
81 vrlo dobar
71 dobar
61 dovoljan