Social Networks

Ishodi učenja

 1. objasniti položaj i značenje društvenih mreža za današnje društvo
 2. razlikovati društvene mreže s obzirom na njihova strukturna svojstva te procese koji se u njima događaju
 3. razlikovati metode za analizu društvenih mreža
 4. upotrijebiti prikladne alate za analizu društvenih mreža
 5. primijeniti društvene mreža za postizanje individualnih korisničkih ili poslovnih ciljeva
 6. dizajnirati informacijske i komunikacijske sustave zasnovane na društvenim mrežama

Oblici nastave

Predavanja

Seminari i radionice

Samostalni zadaci

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. (en) Structure of social network graphs, (en) Social network analysis
 2. (en) Structure of social network graphs, (en) Social network analysis
 3. Grupiranje, Centralnost, Spektralna svojstva matrice susjedstva, Distribucija stupnja, Korelacija stupnja, Struktura zajednica i dijametar mreža
 4. Kompleksne mreže: mreže bez skale. mreže malog svijeta
 5. Algoritmi za računanje distribucije stupnja i koeficijenta grupiranja, Ekstremalni putovi i pretraživanje u širinu. maksimalan tok i minimalni rezovi. razapinjuće stablo, Dijeljenje grafa. određivanje zajednica, Pretraga na mrežama, Zaključivanje o mrežnoj strukturi
 6. Algoritmi za računanje distribucije stupnja i koeficijenta grupiranja, Ekstremalni putovi i pretraživanje u širinu. maksimalan tok i minimalni rezovi. razapinjuće stablo, Dijeljenje grafa. određivanje zajednica, Pretraga na mrežama, Zaključivanje o mrežnoj strukturi
 7. Međuispit
 8. (en) Internet user profiling; Brand profiling
 9. (en) Social networking; Case studies of Facebook, Twitter, and LinkedIn
 10. (en) Social networking; Case studies of Facebook, Twitter, and LinkedIn
 11. (en) Social networking; Case studies of Facebook, Twitter, and LinkedIn
 12. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Data Science (profil)
Recommended elective courses (1. semestar) (3. semestar)

Literatura

(.), Social and Economic Networks,
(.), Dynamical Processes on Complex Networks,
(.), Cases on Web 2.0 in Developing Countries: Studies on Implementation, Application, and Use,
(.), Analyzing the Social Web,
(.), Computational Social Networks: Mining and Visualization,

Za studente

Izvedba

ID 223063
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
5 Seminar
13 Laboratorijske vježbe