Statističke metode za dubinsku obradu podataka

Opis predmeta

Statistički modeli primijenjeni na rješavanje problema predviđanja, klasifikacije i grupiranja visokodimenzionalnih podataka u postupcima dubinske analize. Temelji statističke analize podataka. Odabrani linearni i nelinearni modeli. Odabrane multivarijatne istraživačke tehnike. Nadzirano i nenadzirano učenje. Proučavanje odabranih primjera dubinske analize: primjena statističkih modela u bioinformatici, u financijskim predviđanjima i za klasifikaciju tekstualnih dokumenata i pretraživanje weba.

Studijski programi

Izvedba

ID 154765
6 ECTS