Složeni modulacijski postupci

Opis predmeta

Spektralno učinkoviti modulacijski postupci. Modulacije s korelacijom među simbolima (ISI). Modulacijski postupci višeg reda. Postupci za rad sustava u otežanim uvjetima prostiranja. Združivanje zaštitnog kodiranja i modulacije, kodirana modulacija (TCM). Sustavi sa više podnosilaca (MC). Frekvencijski multipleks ortogonalnih podnosilaca (OFDM). Optimirani dijagram stanja modulacije. Višekorisnički OFDM sustavi. OFDM način višestrukog pristupa (OFDMA). CDMA sustavi s više podnosilaca (MC-CDMA).

Studijski programi

Izvedba

ID 154770
6 ECTS