Slušna akustika

Opis predmeta

Relevantna svojstva zvuka. Struktura i akustička svojstva slušnog sustava. Pobuda i osjet. Glasnoća i faktori koji na nju utječu. Analizatorska svojstva sluha, kritični pojasevi, HRTF. Vrijeme analiziranja. Efekti maskiranja. Opažaj visine, timbra, boje tona, vremenskih odnosa. Monauralni i binauralni pristup. Prostorna rezolucija sluha. Inhibicijski procesi, posebni efekti (cocktail-party, Franssenov itd.). Subjektivna difuznost polja. Percepcija prostora sluhom. Adaptacija, zamor i oštećenje sluha.

Studijski programi

Izvedba

ID 154769
6 ECTS