Slušna akustika

Opis predmeta

Relevantne značajke zvuka. Struktura i akustičke značajke slušnog sustava. Pobuda i osjet. Glasnoća i faktori koji na nju utječu. Sluh kao analizator zvuka, kritični pojasevi, HRTF. Vrijeme analiziranja. Efekt maskiranja. Percepcija visine, timbra i boje tona, vremenski odnosi. Monauralni i binauralni pristup. Prostorna rezolucija sluha. Inhibicijski procesi, posebni efekti (cocktail-party, Franssenov itd.). Percepcija prostora sluhom. Adaptacija, zamor i oštećenje sluha. Slušna percepcija glazbe.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Brian C. J. Moore (2012.), An Introduction to the Psychology of Hearing, BRILL
Jens Blauert (2013.), The Technology of Binaural Listening, Springer Science & Business Media
Eberhard Zwicker, Hugo Fastl (2013.), Psychoacoustics, Springer Science & Business Media
Jens Blauer (ed.) (2006.), Communication Acoustics (Signals and Communication Technology), Springer
Ville Pulkki, Matti Karjalainen (2015.), Communication Acoustics, John Wiley & Sons
David Howard, Jamie Angus (2017.), Acoustics and Psychoacoustics, Routledge

Za studente

Izvedba

ID 154769
  Ljetni semestar
6 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje