Sinteza linearnih sustava upravljanja

Opis predmeta

Uvod u projektiranje linearnih sustava automatskog upravljanja. Ulazno/izlazni i modeli po varijablama stanja. Strukturalna svojstva: stabilnost, upravljivost, osmotrivost, kanoničke forme i minimalna realizacija. Regulator po varijablama stanja i sinteza postavljanjem svojstvenih vrijednosti. Rekonstrukcija varijabli stanja, potpuni regulator u prostoru stanja, načelo separacije. Analiza sustava upravljanja primjenom krivulje mjesta korijena (KMK). Projektiranje kompenzatora s faznim prethođenjem i faznim kašnjenjem primjenom KMK. Modeliranje neizvjesnosti; osjetljivost i robusnost sustava. Sustav upravljanja s dva stupnja slobode: polinomski postupak postavljanja polova, Diofantska jednadžba, otklanjanje utjecaja poremećaja. Optimalno upravljanje: stabilnost sustava u prostoru stanja (Ljapunovljeva stabilnost), vremenski kontinuirani i vremenski diskretni linearni kvadratni regulator.

Opće kompetencije

Studenti će naučiti kako projektirati linearne sustave upravljanja različitim postupcima.

Ishodi učenja

 1. analizirati upravljivost i osmotrivost linearnih sustava
 2. dizajnirati regulator u prostoru stanja i odgovarajući (determinističkim) rekonstruktor stanja
 3. dizajnirati regulator primjenom frekvencijskih postupaka sinteze
 4. primijeniti postupak krivulje mjesta korijena pri analizi i sintezi
 5. primijeniti postupak sinteze regulatora postavljanjem polova
 6. dizajnirati linearni kvadratni regulator za diskretne sustave

Oblici nastave

Predavanja

Tri sata predavanja tjedno.

Provjere znanja

Međuispit i Završni ispit. Tijekom predavanja predviđene su 3 kratke provjere znanja.

Konzultacije

Nakon svakog predavanja.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Kratke provjere znanja 0 % 15 % 0 % 15 %
Prisutnost 0 % 5 % 0 % 5 %
Međuispit: Pismeni 0 % 35 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 45 %
Ispit: Pismeni 0 % 60 %
Ispit: Usmeni 20 %
Napomena / komentar

Za prolaz predmeta potrebno je postići najmanje 50 bodova, s tim da minimalno 40 bodova mora biti postignuto na međuispitu i završnom ispitu (Kontinuirana nastava) ili 30 bodova na pismenom ispitu (Ispitni rok).

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u sintezu sustava automatskog upravljanja. Pokazatelji kvalitete iz vremenskog i frekvencijskog područja. Matematički modeli. Izbor polova i nula zatvorenog kruga.
 2. Strukturalna svojstva: stabilnost, upravljivost, osmotrivost, kanoničke forme i minimalna realizacija.
 3. Regulator po varijablama stanja.
 4. Vremenski optimalno upravljanje. Kompenzacija poremećaja - uvođenje integratora u krug upravljanja.
 5. Rekonstruktor stanja. Upravljanje u prostoru stanja s uključenim rekonstruktorom.
 6. Frekvencijski postupci sinteze regulatora.
 7. Frekvencijski postupci sinteze regulatora.
 8. Međuispit.
 9. Krivulja mjesta korijena. Analiza sustava primjenom krivulje mjesta korijena.
 10. Sinteza sustava upravljanja primjenom krivulje mjesta korijena.
 11. Sinteza regulatora postavljanjem polova.
 12. Sinteza regulatora postavljanjem polova.
 13. Linearni kvadratni regulator (LQR) po varijablama stanja za diskretne sustave. Matematički podsjetnik.
 14. LQR s beskonačnim horizontom. LQR za kontinuirane sustave. LQR za slijeđenje reference.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
[FER2-HR] Automatika - profil
Teorijski predmeti profila (1. semestar)

Literatura

C. T. Chen (1993.), Analog & Digital Control System Design: Transfer Function, State-space & Algebraic Methods, Saunders College Publishing
Bernard Friedland (1986.), Control System Design: An introduction to State Space Methods, McGraw Hill
Zoran Vukić, Ljubomir Kuljača (2005.), Automatsko upravljanje - analiza linearnih sustava, Kigen d.o.o. Zagreb
Mato Baotić (2016.), Sinteze linearnih sustava upravljanja, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva

Za studente

Izvedba

ID 34365
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

87,5 izvrstan
75 vrlo dobar
62,5 dobar
50 dovoljan