Satelitske komunikacijske tehnologije

Opis predmeta

Značajke i specifičnosti satelitskih komunikacijskih sustava. Podjela i namjena područja frekvencijskog spektra. Pregled postojećih normi. Podjela satelitskih komunikacijskih sustava (namjena, frekvencijski spektar, putanja). Model satelitskog komunikacijskog sustava. Značajke prijamnika i predajnika. Značajke, arhitektura i sučelja zemaljske satelitske postaje (antene, odašiljački dio). Specifičnosti i vrste modulacijskih postupaka i višestrukog pristupa primijenjenih u satelitskim komunikacijama. Osnovni parametri kvalitete veze i proračun veze u satelitskim komunikacijskim sustavima. Definicija i arhitektura specifičnih satelitskih komunikacijskih sustava.

Opće kompetencije

Poznavanje parametara satelitskih sustava od slanja u putanju i proračuna veze do komunikacijske primjene.

Ishodi učenja

 1. nabrojati osnovne značajke satelitskog sustava
 2. objasniti podjelu satelitskih komunikacijskih sustava prema namjeni
 3. procijeniti parametre satelitske veze
 4. analizirati građu satelitskih komunikacijskih sustava
 5. dizajnirati posebne satelitske komunikacijske sustave
 6. procijeniti kvalitetu satelitskog komunikacijskog sustava

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se održavaju pomoću powerpoint prezentacija koje su objavljene na web stranicama predmeta. Nastava na predmetu organizirana je kroz dva nastavna ciklusa. Prvi ciklus se sastoji od seven tjedana nastave i međuispita, dok drugi ciklus sadržava šest tjedana nastave i završni ispit. Nastava se izvodi kroz ukupno 15 tjedana s tjednim opterećenjem od 2 sata.

Provjere znanja

Jedan međuispit na pola predavanja.

Laboratorijske vježbe

Pokazne vježbe

Konzultacije

Termin konzultacija objavljuje se na prvim predavanjima u dogovoru sa studentima.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Prisutnost 0 % 10 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 40 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 40 %
Završni ispit: Usmeni 10 %
Ispit: Pismeni 0 % 90 %
Ispit: Usmeni 10 %
Napomena / komentar

Studenti koji su ostvarili dovoljan broj bodova mogu položiti predmet i bez izlaska na usmeni ispit (iz usmenog ispita ostvaruju 0 bodova).

Tjedni plan nastave

 1. Značajke satelitskih komunikacijskih sustava. Osnovne razlike satelitskih i terestrijalnih sustava. Podjela, značajke i namjena područja radijskih frekvencija za satelitske komunikacije. Pregled postojećih normi.
 2. Podjela satelitskih komunikacijskih sustava (namjena, frekvencijski spektar, putanja). Satelitske komunikacije za radiodifuziju i meteorološke primjene. Međusatelitske komunikacije.
 3. Rasprostiranje signala u specifičnim uvjetima. Utjecaji atmosfere na prijenos i kvalitetu signala. Značajke vremena rasprostiranja (propagacije).
 4. Primjeri i zadaci.
 5. Utjecaji atmosferskih prilika na depolarizaciju.Model satelitskog komunikacijskog sustava. Značajke prijamnika i odašiljača.
 6. Značajke, arhitektura i sučelja zemaljske satelitske postaje (antene, odašiljački dio).
 7. Specifičnosti i vrste modulacijskih postupaka primijenjene u satelitskim komunikacijama.
 8. Međuispit.
 9. Primijenjene tehnike višestrukog pristupa: FDMA, TDMA, CDMA, DAMA, PAMA. Definicija uzlazne i silazne komunikacijske veze.
 10. Osnovni parametri kvalitete veze u satelitskim komunikacijskim sustavima. Gustoća toka snage, G/T. Temperatura šuma.
 11. Proračun područja pokrivanja: uski i globalni snopovi. Proračun uzlazne i silazne veze na jednostavnijem i složenijem primjeru.
 12. Definicija i arhitektura specifičnih satelitskih komunikacijskih sustava.
 13. Pregled osobnih terminala za satelitske komunikacije.Satelitski terminali s malim otvorom antene (VSAT). Proračun komunikacijske veze (uzlazna i silazna).
 14. Satelitski pokretni telefoni. Primjena satelita. Komunikacijski sateliti.
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Bežične komunikacijske tehnologije (profil)
Predmeti specijalizacije profila (1. semestar) (3. semestar)
Telekomunikacije i informatika (profil)
Predmeti specijalizacije profila (1. semestar) (3. semestar)

Literatura

Krešimir Malarić (2018.), Satelitske komunikacijske tehnologije, Merkur A.B.D.
Gérard Maral, Michel Bousquet (2010.), Satellite Communication Systems, Wiley
Roman Galić (1993.), Telekomunikacije satelitima, Školska knjiga, Zagreb
Gérard Maral (2003.), VSAT Networks, Wiley
Andrew F. Inglis, Arch C. Luther (2016.), Satellite Technology, Focal Press
Zhili Sun (2014.), Satellite Networking: Principles and Protocols, 2nd ed., Merkur A.B.D.

Laboratorijske vježbe