Satelitski komunikacijski sustavi

Opis predmeta

Satelitske veze i višestruki pristup. Izvedbe komunikacijskih satelita. Uski i globalni antenski snop. Polarizacija i ponovna uporaba frekvencije. EIRP. Nelinerani utjecaji. FDMA, TDMA, SCPC i SPADE. Ostvarenje satelitske veze. Proračun višekanalnih sustava. Regeneracija signala na satelitu. Upravljanje vezom. Kašnjenje zbog propagacije i poništavanje jeke. VSAT sustavi. Pokretne satelitske mreže. GEO, LEO i MEO sustavi. Projektiranje satelitskih sustava.

Studijski programi

Izvedba

ID 154786
6 ECTS