Skriptni jezici

Ishodi učenja

 1. definirati skriptne jezike i navesti njihova svojstva
 2. odabrati programski jezik i alate prikladne za dani problem
 3. napisati i primijeniti jednostavnije bash skripte
 4. napisati i primijeniti jednostavnije Perl skripte
 5. napisati i primijeniti jednostavnije Python programe
 6. analizirati i prilagoditi jednostavnije bash, Perl i Python skripte

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja će se održavati u trajanju od 2 sata tjedno.

Samostalni zadaci

Samostalni zadatci rješavat će se kao priprema i u okviru laboratorijskih vježbi.

Laboratorij

Laboratorijske vježbe će se održavati u tri ciklus a po 4 školska sata.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 30 % 50 % 30 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 30 % 40 %
Ispit: Pismeni 50 % 70 %

Tjedni plan nastave

 1. povezujući jezici, interpretiranje naredbenog retka
 2. preusmjeravanje ulaznih i izlaznih tokova
 3. standardni skriptni alati UNIX-a
 4. Manipulacija tekstom podudaranjem uzoraka (regularni izrazi)
 5. Osnovna sintaksa i semantika jezika više razine, Varijable i jednostavni tipovi podataka (npr. brojevi. znakovi. logičke vrijednosti), Izrazi i dodjeljivanja
 6. Tip podatka. skup vrijednosti i skup operacija, Pridruživanje tipova podataka varijablama. argumentima funkcija. rezultatima i podatkovnim poljima
 7. Uvjetne i iterativne upravljačke strukture, Funkcije i prijenos parametara
 8. Međuispit
 9. obrada teksta skriptnim jezicima
 10. Jednostavne ulazno/izlazne operacije uključujući rad s datotekama, Uvjetne i iterativne upravljačke strukture, Funkcije i prijenos parametara
 11. prenošenje argumenata naredbenog retka
 12. Odloženo izračunavanje i beskonačni tokovi
 13. Dinamička evaluacija koda ("eval")
 14. Sustavi modula
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)

Literatura

Zoran Kalafatić (2012.), Skriptni jezici - materijali za predavanja u elektroničkom obliku, FER-2, Zagreb, 2012.,
Zoran Kalafatić, Antonio Pošćić, Siniša Šegvić, Julijan Šribar (2016.), Python za znatiželjne, Element
Stephen G. Kochan, Patrick Wood (2016.), Shell Programming in Unix, Linux and OS X, Addison-Wesley Professional
Randal L. Schwartz, brian d foy, Tom Phoenix (2016.), Learning Perl, O'Reilly Media, Inc.

Izvedba

ID 183475
  Ljetni semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
12 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

88 izvrstan
75 vrlo dobar
62 dobar
50 dovoljan

Sličan predmet