Sinergijska integracija u mehatroničkim sustavima

Opis predmeta

Sinergijsko povezivanje komponenata s definiranom ciljnom funkcijom. Dinamička interakcija automatski vođenih jedinica. Suvremeni ultrazvučni i laserski senzori u industrijskim sustavima za transport materijala i proizvoda. Primjena CCD i PSD kamera, obrada slike, sučelje prema mikroračunalu. Primjer automatiziranog kontejnerskog terminala. Algoritmi za vremenski optimalno pozicioniranje, izbjegavanje sudara i kontrolu njihanja tereta. Upravljanje mehatroničkim sustavima iz lokalne mreže (LAN,CAN).

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

(.), O. Kaynak, S. Tosunoglu, M. Ang: Recent advances in Mechatronics, Springer- Verlag, 1999.,
(.), J. Johnson, P. Picton: Mechatronics: Designing Intelligent Machines, Concepts in Articifial Intelligence, Volume 1, Buterworth-Heinemann, 1995.,
(.), A. A. Hopgood: Intelligent Systems for Engineers and Scientists, CRC Press, 2001.,

Izvedba

ID 154775
  Zimski semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje