Sinergijska integracija u mehatroničkim sustavima

Opis predmeta

Sinergijsko povezivanje komponenata s definiranom ciljnom funkcijom. Dinamička interakcija automatski vođenih jedinica. Suvremeni ultrazvučni i laserski senzori u industrijskim sustavima za transport materijala i proizvoda. Primjena CCD i PSD kamera, obrada slike, sučelje prema mikroračunalu. Primjer automatiziranog kontejnerskog terminala.Algoritmi za vremenski optimalno pozicioniranje, izbjegavanje sudara i kontrolu njihanja tereta.Upravljanje mehatroničkim sustavima iz lokalne mreže (LAN,CAN).

Studijski programi

Izvedba

ID 154775
6 ECTS