Sigurnost informacijskih sustava

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Cilj kolegija je dati široki pregled područja sigurnosti informacijskih sustava s naglaskom na razumijevanje prijetnji i rizika vezanih uz informacijske sustave; svojstva i razine zaštite koje pružaju sigurnosne tehnologije; kroz primjere se upoznati s najčešćim prijetnjama poput zlonamjernih programa (uključujući i ransomware programe), napada uskraćivanja usluge i društvenog inženjerstva; razumjeti načine obrane protiv ovakvih prijetnji te njihova ograničenja; dati pregled sigurnosnih tehnologija uz naglasak na svojstva koja pružaju kada se ispravno koriste; dati pregled osnova kriptografije s nalaskom na digitalni potpis i TLS protokol; upoznati se s tehnologijama vezanim uz digitalni identitet; upoznati se s osnovama i primjenama kriptografskog lanca blokova; upoznati se s izazovima u području kibernetičkog osiguranja.

Studijski programi

Poslijediplomski specijalistički

Literatura

Michael E. Whitman, Herbert J. Mattord (2017.), Principles of Information Security, Cengage Learning
William Stallings, Lawrie Brown (2017.), Computer Security, Pearson Higher Education

Za studente

Izvedba

ID 209126
  Zimski semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik