Sigurnost informacijskih sustava

Opis predmeta

Cilj kolegija je dati široki pregled područja sigurnosti informacijskih sustava s naglaskom na razumijevanje prijetnji i rizika vezanih uz informacijske sustave; svojstva i razine zaštite koje pružaju sigurnosne tehnologije; kroz primjere se upoznati s najčešćim prijetnjama poput zlonamjernih programa (uključujući i ransomware programe), napada uskraćivanja usluge i društvenog inženjerstva; razumjeti načine obrane protiv ovakvih prijetnji te njihova ograničenja; dati pregled sigurnosnih tehnologija uz naglasak na svojstva koja pružaju kada se ispravno koriste; dati pregled osnova kriptografije s nalaskom na digitalni potpis i TLS protokol; upoznati se s tehnologijama vezanim uz digitalni identitet; upoznati se s osnovama i primjenama kriptografskog lanca blokova; upoznati se s izazovima u području kibernetičkog osiguranja.

Studijski programi

Poslijediplomski specijalistički

Literatura

Michael E. Whitman, Herbert J. Mattord (2017.), Principles of Information Security, Cengage Learning

Za studente

Izvedba

ID 209126
  Zimski semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik