O snimkama predavanja

Predavanja iz Signala i sustava su snimana akadmske školske godine 2009./2010. u izvedbi prof. dr. sc. Damira Seršića.

Snimke predavanja su u .ASF formatu i sadrže dva video kanala: snimku predavača i snimku prezentacije na projektoru. Za pregledavanje snimki preporučamo VLC media player.

Sve snimke su dostupne u elektroničkom obliku i mogu se slobodno koristiti u svrhu vlastitog obrazovanja. Objavljene snimke predavanja se ne smiju koristiti u komercijalne svrhe ili njihovim korištenjem na bilo koji način ostvarivati novčana korist.


Snimke predavanja