Laboratorijske vježbe

Često postavljana pitanja vezana uz laboratorijske vježbe:

 1. Jesu li položene laboratorijske vježbe uvjet za polaganje kolegija?
  Da.
 2. Koji su uvjeti polaganja laboratorijskih vježbi?
  Prihvaćena priprema i izvještaj sa sva tri labosa (moraju biti ispravani i potpuno riješeni) i pristup blicu na labosu (barem 0 bodova).
 3. Rade li se vježbe u paru ili samostalno?
  Pripremu za vježbe radite samostalno prije dolaska na labos. U laboratoriju na vježbi radite u paru ili samostalno (ako broj mjesta to dopušta).
 4. Moram li pristupiti blicu ukoliko me ne zanimaju bodovi koje je na njemu moguće ostvariti (npr. ako izlazim na ispitni rok)?
  Da.
 5. Smije li se na blicu koristiti službeni podsjetnik?
  Ne.
 6. Koliko traje pisanje blica?
  Blic se piše 10 minuta.
 7. Smijem li vježbe pripremiti i/ili odraditi na vlastitom računalu?
  U vlastitom terminu labosa da, definitivno. Ako se radi o terminu labosa koji vam nije dodijeljen (vidi točku 8.3), imajte na umu da je broj mjesta u labosu svejedno ograničen i da činjenica da nosite svoje računalo ne garantira da ćete labos moći odraditi u grupi koja vam nije dodijeljena, iako povećava vjerojatnost za to.
 8. Smijem li vježbe raditi u nekom drugom alatu, npr. Octave?
  Da, ali demosi vam onda ne mogu osigurati pomoć pri rješavanju labosa. U tom slučaju vaša je odgovornost da dođete do svih rezultata (što se koda, računa na papiru i simulinka tiče) koji se od vas traže.
 9. Unaprijed znam da neću moći prisustvovati labosu u terminu koji mi je dodijeljen. Što mogu napraviti?
  1. Opravdani izostanak s labosa
   Ukoliko znate da ćete s labosa izostati uslijed opravdanog razloga, pročitajte točku 10 i točku 8.3. Nije potrebno dodatno slati mejl, nego samo slijedite upute.
  2. Samostalno prebacivanje kroz burzu grupa
   Od početka semestra dostupna vam je burza i raspored grupa za sve 3 laboratorijske vježbe. Iskoristite te informacije. Ukoliko burza grupa više nije dostupna, a zbog nebrige ili neočekivanog razloga morate propustiti vlastiti termin vježbe, pročitajte točku 8.3 i točku 10. i reagirajte u skladu s njima.
   Ukoliko se burzom grupa ne uspijete prebaciti u željeni termin, tada vrijedi jedan od sljedeća dva slučaja:
   • vaš željeni termin je popunjen što se kapaciteta tiče i ni netko od nastavnika neće vas moći prebaciti u željeni temin. Dodajte se u listu čekanja na burzi grupa i/ili pročitajte točku 8.3.
   • u terminu u kojem bi htjeli odraditi labos ima slobodnih mjesta, ali imate rasporedom definiranu drugu nastavnu obavezu koja vas sprječava u prebacivanju. Pohađanje nastave dužnost je studenata FERa u skladu s Kodeksom ponašanja, pa se stoga ne možete prebaciti u taj termin.  Ukoliko je problematična nastavna ubaveza u raporedu greškom, upozorite odgovarajućeg nastavnika da ju ukloni.
  3. Neformalna odrada u nedodijeljenom terminu
   Na vlastitu odgovornost možete labosu pristupiti u bilo kojem terminu. Ukoliko postoje slobodna radna mjesta, dežurni asistent omogućit će vam pristup vježbi, a u protivnom će vas odbiti. Imajte na umu da je kapacitet labosa ograničen što se tiče radnih i sjedećih mjesta i da će više vaših kolega možda pokušati isto. Ovaj oblik odrade je neslužben i rješava se na licu mjesta; nemojte se najavljivati mailom i ne možete unaprijed "rezervirati" mjesto.
 10. Mogu li jednostavno poslat mail nekom od nastavnika pa pitati da me prebaci u drugu grupu?
  Možete, ali vaša molba bit će odbijena i molimo vas da to ne radite. Na raspolaganju su vam informacije i tehnologije kojima odabir termina možete napraviti samostalno (točke 8 i 10) i fleksibilnost da to možete pokušati napraviti i izvan strogog rasporeda (točka 8.3).
 11. Kako mogu nadoknaditi propuštenu laboratorijsku vježbu?
  Opravdano propuštenu laboratorijsku vježbu ili laboratorijsku vježbu kojoj ste pristupili ali ju ne i položili moći ćete odraditi u terminu nadoknade, koji će biti objavljen na stranici predmeta krajem semestra. U terminu nadoknade predat ćete opsežniju inačicu izvještaja s laboratorijskih vježbi po uputama koje ćete dobiti u obavijesti na webu i napisat ćete blic. Nadoknade termina nadoknada neće biti moguće. Izostanak nije potrebno najavljivati mailom. Opravdanim razlogom izostanka smatra se bolest (uz obavezno predočenje odgovarajuće medicinske dokumentacije), aktivno predstavljanje Fakulteta na natjecanjima/konferencijama/umjetničkim događanjima (uz obavezno predočenje odgovarajuće potvrde). Potvrdu/dokumentaciju predajete na terminu nadoknade. Opravdanim razlogom izostanka NE smatra se (između ostalog) osobna potreba za posjećivanjem rodnog kraja, privatne obaveze, privatna putovanja, posao, razlozi i kolizije u rasporedu nastale uslijed vlastite nebrige.

Laboratorijske vježbe