Ispiti

Pribor za pisanje ispita

Na svim ispitima iz Signala i sustava je dozvoljeno imati:

 1. Pribor za pisanje.
 2. Prazne papire za rješavanje zadataka. Na ispit donesite dovoljno praznog papira za rješavanje zadataka. Format papira za pisanje ispita je isključivo A4.
 3. Kalkulator. Programabilni i grafički kalkulatori nisu dozvoljeni - koristite obične znanstvene kalkulatore. Više od računanja trigonometrijskih i eksponencijalnih funkcija, logaritmiranja i korjenovanja vam ionako neće trebati.
 4. Službeni pregled formula. Službeni pregled formula ispisujte jednostrano na A4 papiru bez smanjivanja, uvećavanja ili bilo koje druge promjene ili dopune. Pristup ispitu s izmjenjenim ili nadopunjenim verzijama službenog podsjetnika bit će sankcioniran prijavom povjerenstvu za stegovnu odgovornost studenata. Tijekom ispita na podsjetnik je zabranjeno išta dopisivati.

Trajanje pisanja ispita je 150 minuta.

Upute za pisanje ispita

Tijekom ispita molimo vas da se pridržavate slijedećega:

 1. Na svaki papir prije početka ispita uredno upišite vaše ime i prezime te JMBAG u gornji desni kut. Margine papira neka budu barem 2.5 cm.
 2. Svaki zadatak počnite rješavati na novom listu papira. Pišite čitko. Rješenja koja ispravljač ne može pročitati neće biti bodovana. Ako ste zadatak rješavali na više papira oznaku zadatka upišite na svaki papir na vidljivom mjestu.
 3. Konačna rješenja koja se traže u zadatku istaknite (zaokružite, podcrtajte, napišite ih olovkom druge boje itd.).
 4. Prije predaje ispita svaki papir koji ste koristili numerirajte (npr. u dnu stranice 3 od 7 napišete 3/7).
 5. Po završetku ispita SVE PAPIRE koje ste koristili redom spremite u košuljicu i predajte. Sve znači i zadatke i papire koje ste koristili za rješavanje. Ispiti predani bez papira sa zadacima bit će ocjenjeni s 0 bodova.
 6. Nakon što ispit započne, nije dopušteno napuštanje prostorije sve do trenutka predaje ispita. To znači da potrebe za WC-om, hranom i pićem trebate zadovoljiti prije pristupanja ispitu.
 7. Tijekom pisanja ispita, vašu dvoranu dva puta će posjetiti dežurni nastavnik (šetač), kako bi odgovorio na eventualne nejasnoće u vezi ispita. Pitanja na koja možete dobiti odgovore odnose se na tekst ispita i ono što se u njemu traži (npr. treba li se dodatno srediti neki izraz, treba li nešto nacrtati ili ne, smije li se koristiti izraz iz podsjetnika itd.). Od dežurnog nastavnika ne možete dobiti komentare o rješenjima ili postupcima rješavanja koje ste napisali (npr. zašto vam negdje rješenje ispada nula, kako se definira sinc funkcija, itd.)
 8. Šetač će po potrebi sa ispita udaljiti studente za koje ustanovi da se služe nedopuštenim sredstvima i prijaviti ih povjerenstvu za stegovnu odgovornost.

Uvidi u ispite

U okvirnom roku od tjedan dana nakon termina pisanja ispita objavljuju se službena rješenja i bodovi ostvareni na ispitu. Nakon objave rezultata na službenim stranicama predmeta definira se i termin uvida u ispite u kojem su dostupni ispravljači ispitnih zadataka. U predviđenom terminu vaš ispit pronalazi se na temelju prezimena i dvorane u kojoj ste pisali ispit. Prije dolaska se stoga obavezno podsjetite u kojoj dvorani ste pisali ispit i obavezno pogledajte službena rješenja.

Ispitne zadatke u kojima smatrate da ste zakinuti pregledavate isključivo u društvu ispravljača koji vam je dodijelio bodove i koji može komentirati ispravnost vašeg rješenja i bodovanje zadatka. Mogućnost općenitog pregledavanja ispita na uvidima nije predviđena. Uvid u ispite predstavlja provjeru bodovanja zadatka na zahtjev i ukupnih evidentiranih bodova na zahtjev studenta i ta provjera može rezultirati povećanjem, smanjenjem ili bez izmjena broja bodova u skladu s utvrđenim stanjem. Moguć je isključivo osobni uvid u vlastiti ispit, a ne uvid u ime nekog drugog.

Odbijanje ocjene

Pozitivnu ocjenu moguće je odbiti u roku 48 sati od objave predajom ovog obrasca zavodskoj tajnici (Jasmina Zorko, ZESOI) ili koordinatoru na predmetu. Procedura odbijanja ocjene i prijave ispitnog roka ne ovisi o kolegiju nego o uvjetima studija na FERu pa se u slučaju dodatnih pitanja obratite studentskoj službi ili potražite noviji obrazac i uvjete odbijanja na web stranicama FER-a.


Repozitorij