Širokopojasne mreže

Opis predmeta

Arhitektura širokopojasne mreže. Paketska jezgrena mreža. Tehnologije fizičkog sloja mreže. Tehnologije sloja podatkovnog linka. Višeprotokolno komutiranje pomoću oznaka. Mrežni sloj. Mehanizmi za postizanje kvalitete usluge u širokopojasnim mrežama. Model integriranih i diferenciranih usluga. Metode upravljanja prometom u širokopojasnim mrežama. Širokopojasne pristupne mreže i tehnologije.

Studijski programi

Izvedba

ID 154746
6 ECTS