Način ocjenjivanja u ak. god. 2019./2020.

Za polaganje predmeta potrebno je ostvariti ukupno 50 ili više bodova, prema sljedećim raspodjelama:

 

Raspodjela bodova za KONTINUIRANO praćenje nastave:

Vrsta provjere Prag Prag (bodovi) Ukupno bodovi
Laboratorijske vježbe 50% 5 10
Seminar 0% 0 10
Međuispit (pismeni) 50% 10 20
Završni ispit (pismeni) 50% 10 20
Završni ispit (usmeni)     40

Uvjeti za izlazak na završni ispit:

  • najmanje 5 bodova iz laboratorijskih vježbi
  • najmanje 10 bodova na međuispitu

 

Raspodjela bodova za ISPITNI ROK:

Vrsta provjere Prag Prag (bodovi) Ukupno bodovi
Laboratorijske vježbe 50% 5 10
Seminar 0% 0 10
Pismeni ispit 50% 20 40
Usmeni ispit     40

 

 

Raspodjela ocjena:

Broj bodova Ocjena
93 - 100 5
82 - 92 4
70 - 81 3
50 - 69 2