Upute za pisanje seminara

U predmetu Seminar studenti individualno pripremaju i prezentiraju aktualne teme iz struke odnosno znanosti.

Seminar obuhvaća :

 • definiranje i provođenje pretraživanja literature, uz upoznavanje s relevantnim izvorima informacija;
 • rukovanje prikupljenom literaturom (pohrana, razvrstavanje i referenciranje);
 • razumijevanje i kritičku evaluaciju prikupljene literature;
 • prikaz rezultata istraživanja pisanim materijalom na hrvatskom jeziku (10-15 stranica prema zadanom predlošku) i prezentacijom (npr. Power Point);
 • usmeno izlaganje u trajanju od 15 minuta i raspravu (5 min), uključujući povratnu informaciju kako o tehničkoj tako i općoj kvaliteti rada (razumljivost, preglednost, jezik, ….).


Organizacija pisanog seminara:
Nakon naslovnice i sadržaja, seminar treba sadržavati sljedeća poglavlja:
 

 • Uvod
 • Jedno ili više poglavlja vezanih uz temu seminara.
  U vezi naslova tih poglavlja potrebno je dogovoriti se s voditeljem seminara.
 • Zaključak
 • Literatura
 • Sažetak


Literatura:
U tekstu rada treba biti navedena literatura svugdje gdje je tekst, slika ili grafički prikaz preuzet ili se temelji na nekom pisanom predlošku. Literatura se navodi iza zaključka. U tekstu se literatura navodi unutar zagrada s navođenjem prvog autora i godine izdanja, npr. (Martinis, 1998).

Primjer citiranja knjige:
Prezime, inicijal(i) imena autora. Naslov: podnaslov. Podatak o izdanju. Mjesto izdavanja: Nakladnik, godina izdavanja.

Primjer citiranja članka u časopisu:
Prezime, inicijal(i) imena autora. Naslov članka: podnaslov. Naziv časopisa. Oznaka sveska/godišta, broj(godina), str. početna-završna.

Primjer citiranja rada sa konferencije:
Prezime, inicijal(i) imena autora. Naslov rada: podnaslov. Naslov zbornika, mjesto održavanja konferencije, (godina), str. početna-završna.

Primjer citiranja doktorskog, magistarskog ili diplomskog rada:
Prezime, inicijal(i) imena autora. Naslov. Vrsta rada. Ustanova na kojoj je rad obranjen, godina.

Primjer citiranja www izvora:
Ime(na) autora (ako je/su poznata), naslov dokumenta, datum nastanka (ako se razlikuje od datuma pristupa izvoru), naslov potpunog djela (italic), potpuna http adresa, datum pristupa dokumentu.

Ostale upute
U svim dokumentima obvezno primjenjivati SI jedinice. Slike, formule i tablice potrebno je numerirati. Opis tablice stavlja se iznad, a opis slike ispod nje. U opisu slike ili tablice pišu se samo podaci neophodni za njeno razumijevanje (npr. Slika 6. Pojačalo s promjenljivim pojačanjem). Dodatna objašnjenja daju se u tekstu uz povezivanje sa slikom ili tablicom. Osi i parametri na slikama i grafičkim prikazima trebaju biti obilježeni. Daljnji opis tog grafičkog prikaza treba se nalaziti u tekstu rada. Formule se obilježavaju brojevima u zagradi, uz desni rub stranice, a u tekstu se poziva na broj formule.