Seminar 1

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Upoznavanje sa specifičnom temom unutar područja studijskog programa, što može uključivati pretraživanje i analizu znanstvene i stručne literature, upoznavanje sa stanjem tehnike, oblikovanje jednostavnijih modela, provođenje jednostavnijih eksperimanata i slično, pod vodstvom mentora.

Studijski programi

Ishodi učenja

 1. Opisati stanje tehnike u specifičnom području studijskog programa.
 2. Opisati osnovno nazivlje i osnovne koncepte iz specifičnog područja.
 3. Prepoznati znanstvene i tehničke probleme i izazove u specifičnom području.

Oblici nastave

Samostalni zadaci

Mentorski rad

Tjedni plan nastave

 1. Seminar
 2. Seminar
 3. Seminar
 4. Seminar
 5. Seminar
 6. Seminar
 7. Seminar
 8. Ne drži se
 9. Seminar
 10. Seminar
 11. Seminar
 12. Seminar
 13. Seminar
 14. Seminar
 15. Ne drži se

Literatura

(.), Ovisno o tipu seminara, preporučeno od mentora,

Izvedba

ID 222658
  Zimski semestar
3 ECTS
R3 Engleski jezik
R3 E-učenje
6 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan