O predmetu

Seminar 1 je mentorski vođeni predmet na diplomskim studijskim programima. Vođeni mentorom, studenti će se već tijekom prvog semestra upoznavati s određenim područjem odnosno tematikom na koju će se oslanjati i daljnji mentorski vođeni predmeti: Seminar 2, Projekt i Diplomski rad.

Kolegij Seminar 1 je slobodno mentorski vođeni predmet koji podrazumijeva angažman studenta od oko 78 sati rada. Ovaj rad obuhvaća sastanke i razgovore s mentorom, proučavanje literature i oblikovanje određenih pisanih materijala na osnovu literature. Mentor će upoznati studenta s time kakve pisane materijale očekuje. Ako je primjenjivo, ovaj rad obuhvaća i oblikovanje jednostavnijih modela i provođenje jednostavnijih eksperimenata. Od studenta se očekuje sistematičnost i kritički pristup. Prezentacija rada na ovome kolegiju ovisi o samoj temi i dogovoru s mentorom. Mentor na osnovu angažmana studenta i kvalitete rada na zadanoj temi studentu dodjeljuje ocjenu.

Nastavnik prolaznu ocjenu može dodijeliti u terminima kada se dodjeljuju ocjene za kontinuirano polaganje predmeta te za vrijeme zimskog ispitnog roka. Ako nastavnik nije zadovoljan učinjenim do početka ljetnog semestra, ocjenu može dodijeliti u sklopu ljetnog ili pak jesenskog ispitnog roka.  

Seminar 2 je kolegij koji se naslanja na Seminar 1 te podrazumijeva i formalnu prezentaciju rada studenta pred kolegama. Tijekom trećeg semestra, studenti će kroz kolegij Projekt raditi u timovima na zajedničkome cilju. U konačnici pod mentorskim vodstvom, student izrađuje diplomski rad.