Sustavi energetske elektronike

Opis predmeta

Pregled sustava energetske elektronike (npr. elektromotorni pogoni, neprekinuto napajanje, istosmjerni veleprijenosi). Sustavi s dopunskim (obnovljivim) izvorima energije. Kvaliteta električne energije. Međudjelovanje učinskih pretvarača s pojnom mrežom i trošilom. Harmonici napona i struje pojne mreže, faktor snage. Jalova snaga i kompenzacija jalove snage mreže, aktivni i pasivni filtri. Harmonici napona i struje trošila, filtri. Napredne topologije učinskih pretvarača, matrični pretvarači, z-pretvarači. Dinamičko ponašanje učinskih pretvarača na odabranim primjerima. Dinamički modeli (usrednjeni, u prostoru stanja, linearizacija modela) učinskih pretvarača. Kontinuirani i diskretni sustavi upravljanja učinskim pretvaračima. Metode modulacije širine impulsa za istosmjerne pretvarače i izmjenjivače.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

(.), J. G. Kassakian, M. F. Schlecht i G. C. Verghese: Osnove učinske elektronike, Graphis, 2000./2008. (prijevod I i II dijela izvornika J. G. Kassakian, M. F. Schlecht i G. C. Verghese: Principles of Power Electronics, Addison-Wesley, 1991.),
(.), B. W. Willimas: Principles and Elements of Power Electronics, vlastito Web izdanje, 2006.,
(.), S. Ang, A.Oliva: Power Switching Converters, Taylor&Francis, 2005.,
(.), M. Kazmierkowski, R. Krishnan i F. Blaaberg: Control in Power Electronics, Academic Press, 2002.,

Izvedba

ID 154757
  Ljetni semestar
6 ECTS