Sustavi energetske elektronike

Opis predmeta

Pregled sustava energetske elektronike (npr. elektromotorni pogoni, neprekinuto napajanje, istosmjerni veleprijenosi). Sustavi s dopunskim (obnovljivim) izvorima energije. Kvaliteta električne energije. Međudjelovanje učinskih pretvarača s pojnom mrežom i trošilom. Harmonici napona i struje pojne mreže, faktor snage. Jalova snaga i kompenzacija jalove snage mreže, aktivni i pasivni filtri. Harmonici napona i struje trošila, filtri. Napredne topologije učinskih pretvarača, matrični pretvarači, z-pretvarači. Dinamičko ponašanje učinskih pretvarača na odabranim primjerima. Dinamički modeli (usrednjeni, u prostoru stanja, linearizacija modela) učinskih pretvarača. Kontinuirani i diskretni sustavi upravljanja učinskim pretvaračima. Metode modulacije širine impulsa za istosmjerne pretvarače i izmjenjivače.

Studijski programi

Izvedba

ID 154757
6 ECTS