Sustavi baza podataka

Ishodi učenja

 1. primjena stečenih znanja o arhitekturi sustava za upravljanje bazama podataka
 2. primjena stečenih znanja o fizičkoj organizaciji podataka u sustavima za upravljanje bazama podataka
 3. primjena stečenih znanja o principima optimizacije upita
 4. primjena stečenih znanja o obnovi u sustavima baza podataka
 5. primjena stečenih znanja o kontroli istodobnog pristupa podacima
 6. primjena stečenih znanja o karakteristikama distribuiranih sustava za upravljanje bazama podataka

Oblici nastave

Predavanja

Studentima se prezentiraju teoretske postavke odabranih tema.

Tjedni plan nastave

 1. Arhitektura sustava za upravljanje bazama podataka. Glavne komponente sustava i njihova uloga (npr. optimizacija upita, upravljanje transakcijama, upravljanje međuspremnicima). Hijerarhija vrsta memorija.
 2. Metode pristupa. Utjecaj indeksa na učinkovitost upita, B-stabla, R-stabla.
 3. Fizička implementacija operatora relacijske algebre
 4. Optimiranje upita
 5. Optimiranje upita
 6. Transakcije
 7. Pogreške i oporavak
 8. Međuispit
 9. Upravljanje istodobnim pristupom
 10. Upravljanje istodobnim pristupom
 11. Upravljanje istodobnim pristupom
 12. Upravljanje istodobnim pristupom
 13. Distribuirani sustavi za upravljanje bazama podataka
 14. Distribuirani sustavi za upravljanje bazama podataka
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
(2. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)

Literatura

H. Garcia-Molina, J. D. Ullman, J. D. Widom (2000.), Database System Implementation, Prentice Hall
Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, S. Sudarshan (2011.), Database System Concepts, McGraw-Hill
Philip A. Bernstein, Vassos Hadzilacos, Nathan Goodman (1987.), Concurrency Control and Recovery in Database Systems, Addison-Wesley
M. Tamer Özsu, Patrick Valduriez (1999.), Principles of Distributed Database Systems, Prentice Hall

Za studente

Izvedba

ID 222788
  Ljetni semestar
5 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan