Sigurnosna arhitektura i tehnologije

Opis predmeta

Sve veća zavisnost o velikim i distribuiranim mrežnim sustavima ističe posljedice upada i kompromitiranja sustava. Takvi sustavi se suočavaju sa sigurnosnim prijetnjama koje postaju sve sofisticiranije u svojem djelovanju i opsegu. Arhitektura tih sustava mora uključiti sigurnosne sposobnosti koje se mogu nositi s tim prijetnjama. Te sposobnosti uključuju sigurnosne protokole, enkripciju i autentifikaciju. Razina sigurnosti mnogih kriptografskih algoritama u velikoj mjeri ovisi o načinima zaštite ključnih dijelova algoritama od neovlaštenog pristupa. Programske izvedbe u većini slučajeva ne omogućuju takvu zaštitu već je potrebno koristiti kombinacije programskih sklopovskih rješenja. U okviru predmeta objasniti će se načela ostvarivanja viših razina sigurnosti korištenjem nekih karakterističnih tehnologija sklopovske zaštite poput pametnih kartica, sklopovskih sigurnosnih modela (hardware security module-MSM), povezivanja s ostalim biometrijskim modulima i sl.) Preduvjet su znanja stečena na diplomskom studiju.

Studijski programi

Post-graduate spec. study

Izvedba

ID 154999
6 ECTS