Sinkroni i asinkroni strojevi

Opis predmeta

Magnetsko polje i protjecanje u zračnom rasporu. Namoti izmjeničnih strojeva. Vrste, glavni dijelovi, osnovna konstrukcija i primjene asinkronih strojeva. Vrste, glavni dijelovi, osnovna konstrukcija i primjene beskolektorskih sinkronih strojeva. Matematički model, nadomjesna shema i vektorsko-fazorski dijagram sinkronih strojeva s permanentnim magnetima i sinkronih reluktantnih strojeva. Rad beskolektorskih sinkronih strojeva na energetskom pretvaraču u režimu konstantnog momenta i u režimu slabljenja polja. Složeni matematički model, nadomjesna shema i vektorsko-fazorski dijagram asinkronog stroja. Stanja praznog hoda, kratkog spoja i opterećenja. Rad asinkronog stroja na energetskom pretvaraču. Vremenski i prostorni harmonici kod asinkronih strojeva. Jednofazni asinkroni stroj. Generatori za male hidroelektrane i vjetroelektrane.

Ishodi učenja

 1. Opisati glavne dijelove asinkronih strojeva i beskolektorskih sinkronih strojeva
 2. Izvesti i objasniti jednadžbe koje opisuju osnovne fizikalne modele asinkronih i beskolektorskih sinkronih strojeva
 3. Primijeniti fizikalne modele u svrhu analize rada asinkronih i sinkronih strojeva preko energetskog pretvarača
 4. Upotrijebiti teorijska znanja u laboratorijskim uvjetima

Oblici nastave

Predavanja

klasična predavanje korištenjem ploče u kombinaciji s PowerPoint slajdovima

Auditorne vježbe

rješavanje numeričkih primjera vezanih uz sadržaj predavanja

Mješovito e-učenje

Objava materijala za učenje i komunikacija sa studentima preko internetske stranice predmeta. Moodle kvizovi za samostalno učenje.

Terenska nastava

posjet tvornicama koje proizvode i ispituju električne strojeve

Laboratorij

laboratorijske vježbe s električnim strojevima te popratnom energetskom i mjernom opremom u svrhu praktične demonstracije i potvrde stečenog teorijskog znanja

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 15 % 50 % 15 %
Međuispit: Pismeni 40 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 40 % 30 %
Završni ispit: Usmeni 25 %
Ispit: Pismeni 50 % 50 %
Ispit: Usmeni 35 %

Tjedni plan nastave

 1. Energetska bilanca u elektromehaničkim sustavima.
 2. Strujni oblog i protjecanje. Izmjenično i višefazno protjecanje.
 3. Moment i inducirani napon izmjeničnog stroja. Dvoosna teorija električnih strojeva. Prostorni vektori i transformacija koordinata.
 4. Osnovni princip rada i konstrukcija sinkronih strojeva s permanentnim magnetima.
 5. Fazorski dijagram SPM i IPM motora.
 6. Pogonske karakteristike sinkronih strojeva s permanentnim magnetima.
 7. Ispitivanje sinkronih motora s permanentnim magnetima. Stroj s permanentnim magnetima kao vučni motor.
 8. Međuispit
 9. Sinkroni reluktantni motor.
 10. Opća nadomjesna shema asinkronog stroja za stacionarno stanje.
 11. Efekti prostornih i strujnih harmonika u asinkronim strojevima, sinkroni i asinkroni momenti viših harmoničkih članova.
 12. Utjecaj skošenja utora, radijalne sile, vibracije i buka.
 13. Asinkroni generatori (kavezni, dvostrano napajani). Jednofazni asinkroni motor.
 14. Tehnologija izrade asinkronih strojeva. Ispitivanje asinkronih strojeva. Utjecaj pretvarača.
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Izborni predmeti profila (1. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
(1. semestar)
Elektrotehnički sustavi i tehnologija (profil)
Teorijski predmeti profila (1. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni zborni predmeti (1. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)

Predmet je preduvjet za upis predmeta

Literatura

Radenko Wolf (1995.), Osnove električnih strojeva, Školska knjiga, Zagreb
J. R. Hendershot, T.J. E. Miller (2010.), Design of Brushless Permanent-magnet Machines,
S. Umans, A. Fitzgerald, C. Kingsley (2014.), Electric Machinery, McGraw-Hill Companies
Ion Boldea, Syed A. Nasar (2001.), The Induction Machine Handbook, CRC Press

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 222779
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
15 Auditorne vježbe
13 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

85 izvrstan
70 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan