Sklopovlje i arhitektura procesora za obradbu signala

Opis predmeta

Zahtjevi na procesore u tipičnim realizacijama algoritama za digitalnu obradu signala: IIR, FIR, FFT. Put podataka. MAC jedninica, ALU jedinica, posmačni sklop. Memorijska organizacija, arhitekture sabirnica, arbitracija. Načini adresiranja, cirkularno (modulo), autoinkrement, bit-reversed i indeksno adresiranje. Petlje, grananje, protočnost, prekid. Instrukcijski skup. Razvojni alati. Realizacije i povezivanje višeprocesorskih sustava za digitalnu obradbu signala. Primjene.

Studijski programi

Izvedba

ID 154772
6 ECTS