Sigurnosne analize nuklearnih elektrana

Opis predmeta

Pretpostavljeni inicijalni događaji (unutrašnji, vanjski), Probabilističke analize (stablo kvara, stablo događaja, Level 1-3), Determinističke analize, Analiza tranzijenata i akcidenata sistemskim programom (RELAP5), Subkanalni proračun jezgre (COBRA), Sigurnosni limiti jezgre, Toplinski i mehanički proračun gorivne šipke (FRAPCON), Analiza proračuna s prostornom promjenom reaktivnosti (PARCS), Proračun kontejnmenta (GOTHIC), Procjena utjecaja ispuštanja radioaktivnih efluena i rizika za okoliš.

Studijski programi

Izvedba

ID 154778
6 ECTS