Šah

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Povijesni pregled razvoja šaha. Pravila igre i kretanja figura. Najčešća otvaranja. Središnjica i završnica. Najznačajniji šahovski mečevi. Svjetski prvaci i hrvatski velemajstori. Pravila igranja u klubu i na turnirima. Pravilno bilježenje mečeva. Šahovske kategorije. Šah na internetu. Igranje protiv računala. Šahovska strategija. Problemski šah.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Vještine - 4. semestar (4. semestar)
Vještine - 6. semestar (6. semestar)
Vještine - 4. semestar (4. semestar)
Vještine - 6. semestar (6. semestar)
[FER2-HR] Automatika - modul
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - modul
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
[FER2-HR] Elektroenergetika - modul
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
[FER2-HR] Elektroničko i računalno inženjerstvo - modul
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
[FER2-HR] Elektronika - modul
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
[FER2-HR] Elektrotehnika i informacijska tehnologija - studij
Vještine - 4. semestra (4. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - modul
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - modul
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - modul
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - modul
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
[FER2-HR] Računarstvo - studij
Vještine - 4. semestra (4. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - modul
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Sveučilišni diplomski
Vještine - dipl.studij_FER3 - 2. semestar (2. semestar)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 2. semestar (2. semestar)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Automatika - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Elektroenergetika - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Elektroničko i računalno inženjerstvo - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Elektronika - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Elektrotehnički sustavi i tehnologija - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)

Opće kompetencije

Upoznavanje s igrom šah. Usvajanje pravila igre i strategije u otvaranju, središnjici i završnici šahovske igre. Rješavanje šahovskih problema. Stjecanje znanja o pravilima igranja turnirskog i klupskog šaha.

Ishodi učenja

 1. razlikovati šahovska otvaranja
 2. objasniti pravila šaha
 3. primijeniti turnirska pravila
 4. analizirati šahovske probleme
 5. kreirati organizirati šahovske turnire
 6. procijeniti stanje na ploči u šahovskoj partiji

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se održavaju pomoću powerpoint prezentacija koje su objavljene na web stranicama predmeta. Nastava na predmetu organizirana je kroz dva nastavna ciklusa. Prvi ciklus se sastoji od seven tjedana nastave i međuispita, dok drugi ciklus sadržava šest tjedana nastave i završni ispit. Nastava se izvodi kroz ukupno 15 tjedana s tjednim opterećenjem od 2 sata.

Laboratorijske vježbe

Laboratorijske vježbe sastoje se od igranja šahovskih partija i turnira.

Stjecanje vještina

Vježbanje otvaranja i šahovskih problema naučenih na predavanjima.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 30 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 35 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 35 %
Ispit: Pismeni 50 % 100 %

Tjedni plan nastave

 1. Povijesni pregled razvoja šaha
 2. Pravila igre i kretanje figura
 3. Bilježenje mečeva
 4. Najčešća otvaranja
 5. Otvorene partije
 6. Poluotvorene partije. Zatvorene partije
 7. Poluzatvorene partije. Bočno otvaranje.
 8. Medjuispit.
 9. Središnjica. Završnica
 10. Šah na računalu
 11. Turnirski šah
 12. Svjetski prvaci
 13. Hrvatski velemajstori
 14. Primjeri mečeva. Problemski šah
 15. Završni ispit.

Literatura

Krešimir Malarić (2022.), Vještina Šah - Skill of Chess, Golden Marketing - Tehnička knjiga
Krešimir Malarić (2011.), Skripta s predavanja, FER
Vladimir Cvetnić (2005.), Šah i kako ga lako naučiti igrati, ALFA
Vladimir Cvetnić (2002.), Šah u 100 lekcija, ALFA
Jeremy Silman (1998.), Complete Book of Chess Strategy: Grandmaster Techniques from A to Z, Siles Press

Za studente

Izvedba

ID 69392
  Ljetni semestar
2 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
30 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

88 izvrstan
75 vrlo dobar
63 dobar
50 dovoljan