Regulacija u energetici

Opis predmeta

Regulacijske značajke energetskih procesa u sustavima za proizvodnju i prijenos električne energije. Održavanje stabilnosti frekvencije i napona u elektroenergetskom sustavu. Analiza osjetljivosti algoritama u procesu automatske regulacije frekvencije i napona u ees-u (klasični, adaptivni, genetski, neizraziti, neuronski). Strukture sustava za potrebe primarne i sekundarne regulacije frekvencije i napona u ees-u. Podfrekvencijsko i podnaponsko rasterećenje ees-a.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

(.), S. Tešnjak: (f-P) i (U-Q) regulacije u ees-u, Zavodska skripta, ETF-ZVNE, Zagreb, 2002.,
(.), P. M. Anderson, A. A. Fouad: Power System Control and Stability (Revised printing), IEEE Press, New York, 1994.,
(.), C. W. Taylor: Power System Voltage Stability, McGraw Hill, Inc., New York, 1994.,

Izvedba

ID 154790
  Zimski semestar
6 ECTS