Razvoj usluga i aplikacija za operacijski sustav Android

Opis predmeta

Vještina nudi studentima priliku za stjecanje znanja potrebnih za izradu aplikacija na operacijskom sustavu Android i izradu poslužiteljske usluge koju aplikacije na Androidu mogu koristiti. U vještini se obrađuju: osnove programskog jezika Kotlin, objektno orijentirano programiranje u Kotlinu, arhitektura operacijskog sustava Android, izrada grafičkog sučelja, korištenje specifičnog sklopovlja, pristup podacima na Androidu, komunikacija s uslugama na Internetu, izrada web-usluga temeljenih na transferu stanja resursa i njihovo korištenje u Androidu.

Opće kompetencije

Polaganjem ove vještine, studenti će biti u stanju: primijeniti principe objektno-orijentiranog programiranja u Javi, koristiti najvažnije klase i sučelja u Javi, upotrebljavati strukture i tokova podataka u Javi, koristiti mehanizme logiranja iznimki u Javi, pristupati bazama podataka iz Jave, koristiti razvojno okruženje Eclipse, samostalno razvijati aplikacije za Android, primjenjivati elemente grafičkog sučelja u Androidu, pristupati specifičnom sklopovlju u Androidu, samostalno razvijati raspodijeljene aplikacije u Androidu i učinkovito raditi u malom timu.

Ishodi učenja

 1. razviti aplikaciju u objetno-orijentiranom programskom jeziku Kotlin samostalo i u timu
 2. razviti aplikaciju za uređaj s operacijskim sustavom Android
 3. dizajnirati i razviti uslugu na poslužitelju
 4. primijeniti mrežno programiranje u izradi aplikacija za Android
 5. povezati uslugu s bazom podataka na Androidu i poslužitelju

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se održavaju po dva sata tjedno. Predavanja su popraćena materijalima i prezentacijom unaprijed stavljenom na web-stranicu predmeta.

Laboratorijske vježbe

Laboratorijske vježbe uključuju izradu projekta u malom timu koji svaki tjedan ima konzultacije s nastavnikom.

Konzultacije

Timovi imaju tjedne konzultacije s nastavnikom.

Programske vježbe

zadaće

Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja

izrada aplikacije u timu

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u Android i osnove izrade aplikacija
 2. Uvod u Kotlin i usporedba s Javom
 3. Elementi grafičkog sučelja - 1. dio
 4. Elementi grafičkog sučelja - 2. dio
 5. Usluge i asinkrono izvođenje zadataka u pozadini
 6. Lokalno čitanje i spremanje podataka
 7. Korištenje REST usluga na Androidu
 8. Izrada REST usluga zasnovanih na SpringBootu
 9. Korištenje specifičnog sklopovlja
 10. Upravljanje ovisnostima: Gradle, product flavors
 11. Završna faza izrade aplikacija (Google Play) i napredne teme
 12. Nema predavanja
 13. Nema predavanja
 14. Nema predavanja
 15. Nema predavanja

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Automatika (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Bežične komunikacijske tehnologije (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Elektroenergetika (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Elektronika (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Vještine - 4. semestra (4. semestar)
Obradba informacija (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Računalno inženjerstvo (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Računarska znanost (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Vještine - 4. semestra (4. semestar)
Telekomunikacije i informatika (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Sveučilišni diplomski
Automatika (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Bežične komunikacijske tehnologije (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Elektronika (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Elektrotehnički sustavi i tehnologija (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 2. semestar (2. semestar)
Informacijska i komunikacijska tehnologija (studij)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 2. semestar (2. semestar)
Obradba informacija (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Računarska znanost (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Računarstvo (studij)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 2. semestar (2. semestar)
Telekomunikacije i informatika (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)

Literatura

Bruce Eckel (2006.), Thinking in Java, Prentice Hall
Shane Conder, Lauren Darcey (2010.), Android Wireless Application Development, Addison-Wesley Professional
Zigurd Mednieks, Laird Dornin, G. Blake Meike, Masumi Nakamura (2011.), Programming Android, O'Reilly Media
Marko Gargenta (2011.), Learning Android, O'Reilly Media

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 91617
  Ljetni semestar
4 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
26 Predavanja
39 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan