Obavijesti

Usmeni dio završnog ispita i uvid u pismeni dio ispita održat će se u ponedjeljak, 2. 7. 2018., u prostorijama Zavoda za telekomunikacije (7. kat C-zgrade). Dostupna su dva termina, a raspored je određen prema abecednom redu, po prezimenima:

- od A do R - u 9 sati

- od S do Ž - u 10 sati

Autor: Renato Šoić