Robotized Systems Design

Opis predmeta

Pojam te osnovne klase robotiziranih sustava. Pokazatelji kvalitete sustava. Propusnost, vrijeme boravka i WIP. Littleov zakon. Uravnoteženje proizvodne linije. Dizajn prostornog razmještaja sustava. Osnove teorije posluživanja i primjena na proizvodne sustave. Raspoređivanje zadataka u robotiziranim sustavima. Primjena Johnsonovog algoritma i Dijsktrinog algoritma na raspoređivanje zadataka. Metoda vremenskih prozora. Proizvodnja na zahtjev potrošača. Primjeri robotiziranih sustava.

Ishodi učenja

 1. Objasniti klasifikaciju robotiziranih sustava
 2. Analizirati učinkovitost robotiziranih sustava
 3. Primijeniti metode za balansiranje proizvodnih linija
 4. Primijeniti metodu modeliranja pomoću teorije posluživanja
 5. Primijeniti algoritme za raspoređivanja poslova
 6. Primijeniti metode grupiranja poslova u radne stanice

Oblici nastave

Predavanja

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Osnovni pojmovi
 2. Erlangov model. M/M/1 i M/M/c repovi
 3. Gl/G/1 repovi, Gl/G/c repovi
 4. Mreže sustava repova
 5. Međuispit
 6. (en) Time windows
 7. (en) Johnson's algorithm
 8. (en) Banker's algorithm
 9. (en) Dijkstra algorithm
 10. (en) Shifting bottleneck heuristic
 11. Završni ispit

Studijski programi

Literatura

(.), G. L. Curry and R. M. Feldman, “Manufacturing Systems Modeling and Analysis” , Springer, 2011.,
(.), W. J. Hopp, M. L. Spearman: “Factory Physics”, Irwin McGraw-Hill, 2000. ,
(.), K. Baker, D.Triesch: Principles of Sequencing and Scheduling 2009. Wiley.,

Za studente

Izvedba

ID 223124
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
8 Laboratorijske vježbe