Računarski i robotski vid

Opis predmeta

Model sustava robotskog vida. Uzorkovanje i oblikovanje slike. Perspektivne transformacije. Model kamere. Kalibracija kamere. Stereo vid. Obrada binarnih slika i njihova topološka svojstva. Rubna segmentacija slika. Detekcija granica. Tekstura i analiza tekstura. Izbor invarijantnih značajki u sustavima robotskog vida. Segmentacija slike na područja. Segmentacija na temelju pokreta. Analize dinamičkih scena. Aktivni vid. Prikaz znanja u robotskim vidnim sustavima.

Studijski programi

Predavanja

Izvedba

ID 154808
6 ECTS