Raspodijeljeni razvoj programske potpore

Opis predmeta

Procesi i metode razvoja programske potpore. Objektni, komponentni i uslužni modeli programske potpore. Upravljanje rizicima. Vidljivost procesa. Dokumentiranje projekata. Timski razvoj programske potpore. Raspodijeljeni razvoj programske potpore. Postupci i alati za podršku timskom i raspodijeljenom razvoju. Mrežno računarstvo, arhitekture raspodijeljenih sustava. Međuslojevi u raspodijeljenim sustavima. Oblikovanje i razvoj enterprise aplikacija (poruke, Enterprise JavaBeans, web usluge). Praktičan rad na raspodijeljenim projektima u multikulturalnom okruženju: specifikacija zahtjeva, planiranje projekta, projektiranje, raspodjela zadataka, online komunikacija i suradnja, implementacija i verifikacija rada, prezentacija rada, praćenje i vođenje projekta, analiza rada u raspodijeljenom projektu.

Ishodi učenja

 1. definirati svojstva raspodijeljenog razvoja programske potpore
 2. identificirati rizike u procesu raspodijeljenog razvoja programske potpore
 3. primijeniti alate prikladne raspodijeljenom razvoju programske potpore
 4. prepoznati utjecaj kulturnih razlika na suradnju udaljenih timova
 5. dizajnirati arhitekturu sustava pogodnu za raspodijeljeni razvoj
 6. planirati organizaciju projekta i proces razvoja primjeren raspodijeljenom radu

Oblici nastave

Predavanja

Lokalna i udaljena predavanja

Laboratorij

Laboratorijske vježbe

Ostalo

Projektni rad u raspodijeljenim timovima

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u globalno programsko inženjerstvo
 2. Osnovni problemi u globalnom programskom inženjerstvu. vremenske. geografske i kulturne udaljenosti
 3. Utjecaj kulturnih i organizacijskih različitosti
 4. Organizacijski modeli za globalno programsko inženjerstvo, Alati. okoline i najbolje prakse za globalno programsko inženjerstvo
 5. Ekologije otvorenog koda
 6. Projekt
 7. Projekt
 8. Međuispit
 9. Projekt
 10. Projekt
 11. Projekt
 12. Projekt
 13. Projekt
 14. Projekt
 15. Završni ispit

Studijski programi

Literatura

(.), Somerville, I. (2006.), Software Engineering, Addison Wesley,
(.), Leon, A. (2000.), A Guide to Software Configuration Management, Artech House,
(.), Karolak, D. (1998.), Global Software Development: Managing Virtual Teams and Environments, IEEE Computer Society Press,

Za studente

Izvedba

ID 222768
  Zimski semestar
10 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
60 Predavanja
45 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan