Raspodijeljeni razvoj programske potpore

Ishodi učenja

 1. definirati svojstva raspodijeljenog razvoja programske potpore
 2. identificirati rizike u procesu raspodijeljenog razvoja programske potpore
 3. primijeniti alate prikladne raspodijeljenom razvoju programske potpore
 4. prepoznati utjecaj kulturnih razlika na suradnju udaljenih timova
 5. dizajnirati arhitekturu sustava pogodnu za raspodijeljeni razvoj
 6. planirati organizaciju projekta i proces razvoja primjeren raspodijeljenom radu

Oblici nastave

Predavanja

Lokalna i udaljena predavanja

Laboratorij

Laboratorijske vježbe

Ostalo

Projektni rad u raspodijeljenim timovima

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u globalno programsko inženjerstvo
 2. Osnovni problemi u globalnom programskom inženjerstvu. vremenske. geografske i kulturne udaljenosti
 3. Utjecaj kulturnih i organizacijskih različitosti
 4. Organizacijski modeli za globalno programsko inženjerstvo, Alati. okoline i najbolje prakse za globalno programsko inženjerstvo
 5. Ekologije otvorenog koda
 6. Projekt
 7. Projekt
 8. Međuispit
 9. Projekt
 10. Projekt
 11. Projekt
 12. Projekt
 13. Projekt
 14. Projekt
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Izborni predmet profila (3. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Jezgreni predmeti profila (3. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)

Literatura

(.), Somerville, I. (2006.), Software Engineering, Addison Wesley,
(.), Leon, A. (2000.), A Guide to Software Configuration Management, Artech House,
(.), Karolak, D. (1998.), Global Software Development: Managing Virtual Teams and Environments, IEEE Computer Society Press,

Za studente

Izvedba

ID 222768
  Zimski semestar
10 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
60 Predavanja
45 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan