Razvoj primijenjene programske potpore

Ishodi učenja

 1. Razlikovati i definirati životni ciklus projekta
 2. Reproducirati prikladne tehnike programiranja
 3. Koristiti razvojne alate i pomagala za podršku radu u grupi
 4. Identificirati zahtjeve na programsku potporu
 5. Dizajnirati i kreirati komponente programske potpore
 6. Proizvesti korisničku i programsku dokumentaciju
 7. Analizirati zahtjeve korisnika
 8. Razlikovati ključne koncepte softverske arhitekture

Oblici nastave

Predavanja

Samostalni zadaci

Laboratorij

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 50 % 60 % 50 % 60 %
Međuispit: Pismeni 0 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 20 %
Ispit: Pismeni 50 % 40 %

Tjedni plan nastave

 1. Iznalaženje zahtjeva na softver. Specifikacija zahtjeva.
 2. Opisivanje podataka. primjerice dijagramima razreda ili dijagramima entiteti-veze. Evaluacija i primjena specifikacija zahtjeva. Prototipiranje.
 3. Alati za kontrolu verzija sofvera. Alati za analizu i oblikovanje zahtjeva. Alati za testiranje. uključujući alate za statičku i dinamičku analizu. Programska okruženja za automatizaciju pojedinih procesa konstukcije programa. Koncepti i mehanizmi integracije alata.
 4. Načela sigurnog dizajna i sigurnog programiranja. Obrambeno programiranje. Jednostavna refaktorizacija. Strategije otklanjanja pogrešaka.
 5. Događaji i rutine za obradu događaja. Oblikovanje rutina za osluškivanje i obradu događaja.
 6. Razvoj aplikacija s grafičkim korisničkim sučeljem.
 7. Razvoj aplikacija s grafičkim korisničkim sučeljem.
 8. Međuispit.
 9. Podjela uloga: model. pogled. upravljač.
 10. Podjela uloga: model. pogled. upravljač.
 11. Načela projektiranja softvera. Paradigme projektiranja.
 12. Koncepti sofverske arhitekture i standardne arhitekture.
 13. Aplikacijski okviri.
 14. Ponovno korištenje softvera.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (modul)
(5. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)

Literatura

(.), Materijali predmeta dostupni na fakultetskom intranetu,
Roger Pressman, Bruce Maxim (2014.), Software Engineering: A Practitioner's Approach, McGraw-Hill Education
Ian Sommerville (2015.), Software Engineering, Pearson
Steve McConnell (2004.), Code Complete, Pearson Education
Stephen Schach (2010.), Object-Oriented and Classical Software Engineering, McGraw-Hill Education
Andrew Troelsen, Philip Japikse (2020.), Pro C# 8 with .NET Core, Apress
Robert C. Martin (2008.), Clean Code, Pearson Education
Robert C. Martin (2011.), The Clean Coder, Pearson Education

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 183385
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Auditorne vježbe
4 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

85 izvrstan
70 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan