Obavijesti

Objavljene su ocjene postignute na ljetnom ispitnom roku. Ako netko želi odbiti ocjenu, javite mi se na mail do sutra do 12 h.

Autor: Ivana Žeger

Pismeni dio ljetnog ispitnog roka održat će se uživo u četvrtak, 8.7. od 8 h u dvorani B1. Predviđeno trajanje je 2 i pol sata. Ispit donosi 76 bodova.

Usmeni ispit održat će se isti dan u 14 h. Nije obavezan i iznosi 12 bodova.

Autor: Ivana Žeger

Objavljeni su bodovi osvojeni na međuispitu. Ako postoji želja za uvidima, javite mi se na mail.

Autor: Ivana Žeger

Međuispit iz predmeta Radijske pristupne mreže održat će se uživo u četvrtak, 22.4.2021. s početkom u 9 h u dvorani B1. Trajanje ispita je 90 minuta.

Autor: Ivana Žeger