Obavijesti

Temeljem papira koji sam danas posao tijekom predavanja otvorio sam pristup vještini svim studentima u Ferku te poslao isti popis Studentskoj službi kako bi proveli upis u ISVU. Provjerite pa ako nešto ne radi, javite mi.

U repozitoriju u Ferku dostupna je 1. domaća zadaća. Predavanja (uključivo i današnje) su također dostupna u repozitoriju - bacite oko samo na ranije akademske godine. Rok za rješavanje zadaće je sljedeći četvtak do 11h (dakle do 15 minuta prije početka predavanja).

Udžbenik koji možete koristiti kao literaturu (i gdje trebate baciti oko još na GRASP) dostupan je na adresi http://java.zemris.fer.hr/nastava/pioa/.

Autor: Marko Čupić

Određen je termin predavanja. U a.g. 2019./2020. predavanja će se održavati četvrtkom od 11h-13h u prostoriji A301, što je termin u kojem najveći broj prijavljenih studenata nema drugih predavanja (a ja sam istovremeno bio slobodan).

Neovisno o tome jeste li se za vještinu prijavili putem aplikacije za upis godine na FERWebu ili slanjem e-maila, na vještinu će biti upisani samo oni studenti koji dođu na prvo predavanje. Ostali studenti ne trebaju poduzimati ništa (u smislu ispisa vještine jer im ista neće biti niti upisana, a iskazana namjera upisa kroz aplikaciju odnosno e-mail smatra se samo pretprijavom).

Autor: Marko Čupić

Studenti koji u akademskoj godini 2019./2020. žele pohađati ovu vještinu trebaju mi poslati e-mail (dovoljno je napisati ime, prezime te JMBAG); studenti koji su već kroz upise na FERWebu prijavili ovu vještinu ne trebaju slati mail.

Službenom satnicom termin vještine je utorak od 10h - što se neće održavati jer sam tada na predavanju iz Digitalne logike. Jednom kad se objavi raspored predavanja za "klasične" predmete pa bude moguće napraviti analizu zauzeća studenata, pokušat ću pronaći termin koji će odgovarati većini i u kojem postoji neka slobodna prostorija. Stoga molim da nedjelju pred sam početak nastave pogledate obavijesti na ovoj stranici. U slučaju da do tog trenutka ne bude moguće napraviti analizu zauzeća, postoji mogućnost da početak predavanja pomaknemo na drugi tjedan nastave.

Autor: Marko Čupić

Za postupak i rokove vidi http://java.zemris.fer.hr.

Autor: Marko Čupić